راهنمای نویسندگان

اطلاعات عمومی

مجله مطالعات ناتوانی انواع مقالات مربوط به جنبه‌های مختلف ناتوانی را منتشر می‌کند. ارسال مقاله هیچ هزینه‌ای در برنداشته، لکن مبالغی جهت بررسی و انتشار دریافت می‌گردد که در ذیل بخش «مخارج انتشار» این راهنما درج شده است. تعداد کلمات در چکیده (فارسی حداکثر ۲۵۰ کلمه و انگلیسی بین ۵۰۰تا۷۰۰ کلمه) و متن  اصلی (بدون احتساب منابع، جداول و شرح تصاویر، ۳۵۰۰کلمه) محدودیت دارد. این مجله انتظار دارد که عنداللزوم، داده‌های اصلی تحقیق به مجله ارائه گردد.

انحصار

مجله مطالعات ناتوانی، مقالات چاپ شده و یا در حال بررسی در جای دیگر را منتشر نمی‌کند. این مسئله در زمان ارسال الکترونیکی مقاله از نویسندگان سئوال می‌شود. نویسندگان بایستی در قسمت تشکر و قدردانی مقاله، تمامی حامیان مالی، افراد مشارکت کننده –که جزء نویسندگان نیستند– و سایر مواردی که ممکن است به علت تضاد منافع (Conflict of Interest) در بررسی کارشان سوگیری ایجاد کند را اعلام نمایند (راهنمای درج بیانیه را مطالعه فرمایید).

انتشار اضافی (Redundant Publication)

نویسندگان در نامه روکش (Cover Letter) مقاله ارسالی بایستی سردبیر را از مقالات در حال آماده‌سازی، در حال بررسی در سایر مجلات و یا منتشر شده‌ دارای همپوشانی محتوایی با مقاله ارسالی، مطلع سازند.
چنانچه نویسندگان در مورد همپوشانی این مقالات دچار تردید هستند بایستی که یک نسخه از آن مقالات را جهت تصمیم‌گیری بهتر هنگام ارسال مقاله برای سردبیر بفرستند.

نشر حداقلی (Salami Slicing)

مقاله نبایستی صرفاً حاوی داده‌های حداقلی گزارش باشد، بلکه باید گزارشی کامل از مطالعه را ارائه دهد.

مقالات رد شده

الزامی به قید اینکه مقاله ارسالی، پیش از این در مجله دیگری بررسی و رد شده، وجود ندارد، لکن مزایایی برای نویسندگانی که نتایج داوری‌های قبلی و نیز پاسخ‌های خودشان را به همراه مقاله ارسال نمایند در نظر گرفته می‌شود.
نکته کاربردی: داورانی که قبلاً مقاله را دیده‌اند، اگر مجدداً مقاله را مشاهده کنند در حالی‌که هنوز اصلاحات مدنظرشان اعمال نشده سخت‌گیرتر خواهند بود.

کارآزمایی‌های بالینی

مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اعلام شماره ثبت کارآزمایی بالینی در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی (http://www.irct.ir) در مقالات چاپ‌شده الزامی است.

قالب مقاله کامل

 لطفا از صفحه کلید استاندارد فارسی جهت تایپ استفاده نموده و فونت‌های استاندارد را به کار ببرید. اندازه فونت عنوان و اسامی چه فارسی و چه انگلیسی ۱۴، اندازه فونت‌ها در متن چه فارسی و چه انگلیسی ۱۲ درنظر گرفته شود و تمامی صفحات تک ستونه باشند.

(۱)صفحه عنوان (Title Page)

 این صفحه شامل،‌ الف) عنوان مقاله، ب) اسامی نویسندگان به فارسی و انگلیسی، ج) وابستگی‌ها (Affiliation) به فارسی و انگلیسی، د) آدرس، شماره تلفن و رایانامه (email) نویسنده مسئول مقاله (Correspondent Address)، ه) تعداد کلمات (چکیده و متن اصلی) است.

 (۲) چکیده (Abstract)

فارسی

چکیده فارسی نباید بیش از ۲۵۰ کلمه باشد. چکیده بایستی به صورت ساختاریافته و در چهار پاراگراف به ترتیب ذیل تنظیم شود:
 الف) زمینه و هدف (Background & Objective)، ب) روش بررسی (Methods)، ج) یافته‌ها (Results)، د) نتیجه‌گیری (Conclusion).
 در چکیده از کوته‌نوشت‌هایی (Abbreviations) که شرح داده نشده استفاده نگردد. در مورد کارآزمایی‌های بالینی، شماره ثبت آن باید در  انتهای چکیده آورده شود. برای RCTها (Randomized Control Trial)، چکیده بایستی شامل سیاهه اقلام مورد اشاره در راهنمای  CONSORT باشد (در این باره ببینید: http://www.consort-statement.org/index.aspx?o=۱۱۹۰).
 کلمات کلیدی؛ حداکثر ۱۰ کلیدواژه (متناسب با MeSH) باید در انتهای چکیده قرار داده شود.
 کوته‌نوشت‌ها؛ به جز کوته‌نوشت‌های استاندارد مجله مطالعات ناتوانی، سایر کوته‌نوشت‌های به کار رفته در متن مقاله را به ترتیب الفبایی  پس از واژگان کلیدی تعریف کنید.

انگلیسی

چکیدهٔ انگلیسی با همان مشخصات چکیدهٔ فارسی اما در حداقل ۵۰۰کلمه و حداکثر ۷۰۰کلمه تنظیم شود. در چکیدهٔ انگلیسی، قسمت هدف، شامل هدف و زمینه (Background & Objective) با ۲۰۰ کلمه است؛ از این‌رو علاوه بر ذکر هدف از مطالعه، مقداری در مورد زمینهٔ انجام و بیان مسئله نیز توضیح داده می‌شود. در قسمت روش‌بررسی (Methods) با ۲۰۰ کلمه نیز به ابزارها و پایایی و روایی آن‌ها اشاره شود. در قسمت یافته‌ها با۲۵۰ کلمه، تمامی یافته‌های مهم را همراه با مقدار احتمال (p-value) آن‌ها بیان کنید. نتیجه‌گیری و کلمات کلیدی مشابه چکیدهٔ فارسی خواهد بود.

 (۳)مقدمه (Introduction)

 مقدمه بایستی به بیان هدف،‌ تازگی و اهمیت و ضرورت مطالعه بپردازد و شامل یافته‌ها و نتیجه‌گیری نباشد. در این بخش سعی شود از مقالات جدیدتر استفاده شود و ارجاعات به صورت مستقیم به رفرنس ذکر شده باشند و از آوردن نقل قول پرهیز شود. 

 (۴)روش بررسی (Methods)

 عنوان یک راهنمای کلی، باید اطلاعات کافی مورد نیاز برای تکرار تحقیق در این قسمت داده شود.
 RCTها؛ نویسندگان این نوع مقالات باید بیانیه CONSORT (در این باره ببینید: http://www.consort-statement.org/index.aspx?o=۱۰۱۱) را  پیروی نموده و همچنین نمودار گردش بیمار را ارائه نمایند.
 توصیف نمونه‌ها: توصیف کاملی از مشخصات کلینیکی نمونه‌های مورد مطالعه بایستی ارائه گردد.
 در زمان گزارش شاخص توده بدنی (BMI)، نسبت وزن بدن ارائه شود، مثلاً به صورت ((کیلوگرم)وزن/〖[(متر)قد]〗^۲ ) و نه به صورت (درصد از  وزن ایده‌آل).
 رضایت‌نامه آگاهانه و تأییدیه کمیته اخلاق؛ مقاله‌ای که یک مطالعه تجربی بر روی انسان را گزارش می‌کند باید (۱) نشان دهد که از نمونه‌های  تحقیق رضایت‌نامه آگاهانه گرفته شده است، (۲) اعلام کند که کمیته اخلاق مسئول (هیئت در سازمان مربوطه) این مطالعه را تأیید کرده و یا  نشان دهد که مطالعه مطابق اصول بیانیه هلسینکی (ویرایش سال ۲۰۰۰) انجام شده است. اسامی نمونه‌ها و بیمارستان‌ها، خصوصاً در اشکال  و تصاویر نبایستی استفاده شود. فهرست کامل کمیته‌های اخلاق سازمانی و دانشگاهی از این آدرس قابل دستیابی است. لطفا پیش از ارسال مقاله، راهنمای کشوری اخلاق در انتشار را از این آدرس مطالعه فرمایید.
 کوته‌نوشت‌ها: فهرستی از کوته‌نوشت‌هایی که می‌شود بدون تعریف کردن استفاده نمود در اینجا قابل مشاهده است. از سایر کوته‌نوشت‌ها تنها  زمانی که لازم است استفاده شود و ابتدا آن‌ها را در سیاهه‌ای جداگانه بعد از کلیدواژه‌ها تعریف کنید. به طور معمول کوته‌نوشت‌ها نباید در عنوان  و یا چکیده استفاده شوند.
 تجهیزات: مدل دستگاه، کارخانه سازنده، شهر، استان (در صورت امکان) و کشور سازنده باید اعلام شود.
 ژن‌ها: نماد ژن‌ها شامل ژنوتیپ‌ها، آلل‌ها و … باید به لاتین و ایتالیک باشد.
 واحدهای اندازه‌گیری: واحدها باید بر اساس کنوانسیون SI باشد، به جز فشار خون (که باید بر اساس میلی‌متر جیوه (mmHg) ارائه شود) و  هموگلوبین (g/l). مقادیر فشار باید برحسب میلیمتر جیوه باشد و معادل آن به کیلو پاسکال (kPa) در پرانتز ذکر شود.
 تحلیل آماری: به عنوان یک راهنمای کلی، روش‌های آماری باید آن‌چنان شرح داده شوند که یک خواننده مسلط به آمار بتواند با داشتن داده‌های  اصلی، صحت یافته‌های گزارش شده را بررسی کند. به‌جز روال‌های آماری استاندارد که به طور گسترده مورد استفاده هستند، در سایر موارد باید  بسته نرم‌افزاری معرفی شود. برای روش‌های آماری باید به جای کارهای اصلی که روش‌ها و طرح‌ها را گزارش کرده‌اند به کارهای استاندارد (با  شماره صفحه) ارجاع داد. در جداول، ستون میانگین و انحراف معیار جدا باشد. در صورت امکان، یافته‌های کمی با نشان‌گرهای خطای اندازه‌گیری  و یا عدم اطمینان (نظیر فواصل اطمینان) ارائه شوند. هم اندازه نمونه و هم سطح معناداری باید از پیش تعریف شوند؛ مقادیر احتمال (p-Value)  باید ارائه شوند.
 اشکالات معمول: (۱) استفاده از آزمون‌های یک‌طرفه به جای آزمون‌های دو طرفه؛ (۲) استفاده نامناسب از آمار ناپارامتریک؛ (۳) عدم اصلاح p در  هنگام استفاده از مقایسه‌های چندگانه. در صورت لزوم، سردبیر از نظرات متخصصین آمار استفاده خواهد نمود.

 (۵)پانویس‌ها (Footnotes)

در متن مقاله تنها در مواردی که نام محققی آورده شود که در فهرست منابع نیست، نام ایشان پانویس می‌گردد. ابزارها و اصطلاحات خاص و کوته‌نوشت‌ها در پایین صفحه به صورت کامل پانویس شوند.

 (۶)یافته‌ها (Results)

 یافته‌ها بایستی به صورت خلاصه و بدون هیچ‌گونه اظهار و ارجاع به منبعی ارائه شود. یافته‌هایی که در تصاویر و جداول ارائه می‌شوند، نبایستی  عیناً در متن تکرار شوند؛ بهتر است در متن خلاصه‌ای از مشاهدات مهم و مورد تأکید، آورده شود.

 (۷)بحث (Discussion)

از آنجاکه این بخش یکی از ارکان بسیار مهم هر مقاله ای است و نگارش هرچه بهتر آن به جذابیت مقاله می‌افزاید، از منابع به روز در نگارش این بخش بهره ببرید. بحث بایستی در مورد تفسیر نتایج باشد و نه تکرار آنها؛ مجله پیشنهاد می‌کند که نویسندگان بحث را در قالب ساختار ذیل تنظیم نمایند:
  ارائه یافته‌های اصلی
  نقاط قوت و ضعف مطالعه
  مقایسه این نقاط قوت و ضعف با سایر مطالعات
  بحث در مورد تفاوت‌های مهم در یافته‌ها
  بیان محدودیت‌ها
  پرسش‌های بدون پاسخ و پیشنهاد برای تحقیقات آتی

 (۸)نتیجه‌گیری (Conclusion)

 در این قسمت استنباط کلی از یافته‌های تحقیق به صورت منسجم، مختصر و همسو با اهداف مطالعه و همچنین فواید کاربردی آن ارائه شود.

 (۹)تشکر و قدردانی (Acknowledgment)

 قدردانی‌ها باید تا حد ممکن خلاصه باشد. هر نوع حمایت و کمک مالی که ذکر آن لازم است در اینجا اعلام شود. اسامی سازمان‌های حامی باید  به صورت کامل آورده شود؛ هر نوع کمک ویراستاری باید ذکر شود.

 (۱۰)بیانیه همکاری (Statement of Contribution)

 براساس قالب متحدالشکل مجمع جهانی سردبیران مجلات پزشکی (ICMJE)، کسانی می‌توانند به عنوان نویسنده مقاله باشند که تمامی  شرایط زیر را دارا باشند:
  همکاری در طراحی مطالعه یا تحلیل و تفسیر داده‌ها
  همکاری در تهیه پیش‌نویس مقاله، و یا بازبینی و اصلاح موشکافانه آن
  همکاری در اصلاح مقاله
 مشارکت در جذب منابع مالی و یا جمع‌آوری داده‌ها برای قرارگرفتن در فهرست نویسندگان کافی نیست.
 میزان و نوع همکاری هر یک از نویسندگان در فهرستی در انتهای قسمت تشکر و قدردانی اعلام شود. لطفاً پیش از ارسال مقاله نویسندگان در  مورد این موضوع توافق نمایند، زیرا پس از اعطای پذیرش تغییری در فهرست و ترتیب نویسندگان داده نخواهد شد.
راهنمای درج بیانیه را در این آدرس با تفصیل مطالعه فرمایید.

 (۱۱)تضاد منافع (Conflict of Interests)

 نویسندگان، مسئول شناسایی و اعلام موارد مشمول تضاد منافعی هستند که می‌تواند در مورد کارشان سوگیری ایجاد کند. آنها باید تمامی  حمایت‌های مالی و ارتباطات شخصی مشمول تضاد منافع را در قسمت تشکر و قدردانی ذکر نمایند. راهنمای درج بیانیه را در این آدرس با تفصیل مطالعه فرمایید.

 (۱۲)منابع (References)

 جهت ایجاد اعتبار مقاله، ارجاعات باید به منابعی که یافته‌های اصلی را گزارش می‌کنند داده شود. سیستم ارجاع‌دهی در این مجله به‌صورت ونکوور است؛ ارجاعات باید به ترتیب شماره از اول متن  شروع شده و شماره‌ها بر روی خط در پرانتز قرار داده شوند؛ در انتهای متن مقاله، فهرست منابع به همان ترتیب شماره‌گذاری شده آورده شود.  شماره‌گذاری از عدد «۱» شروع می‌شود و به ترتیب جلو می‌رود، برای هر شماره فقط یک منبع باید در نظر گرفته شود. ارجاع به چکیده‌های  مقالات خارجی فقط برای مقالات منتشر شده در سال جاری و یا سال گذشته مجاز است؛ در غیر این صورت حتماً باید به مقاله کامل ارجاع داده  شود. در زمان ارجاع به چکیده باید در انتهای منبع (در فهرست منابع) عبارت [Abstract] داخل کروشه قرار داده شود.
 منابعی که از طریق اینترنت امکان دسترسی به اطلاعات کتاب‌شناختی‌شان نیست (نظیر پایان‌نامه‌ها و یا طرح‌های منتشر نشده و …) نباید مورد  ارجاع قرار بگیرند. باید همه منابع در فهرست منابع، به صورت انگلیسی آورده شود، منابع فارسی نیز به صورت انگلیسی آورده شوند؛ برای وارد  کردن عنوان و اسامی انگلیسی مقالات فارسی حتماً از نسخه چکیده انگلیسی همان منبع استفاده شود؛ در صورت وجود نداشتن چنین  چکیده‌ای، ترجمه عنوان و اسامی تنها در موارد بسیار محدود قابل انجام است که در این صورت باید دفتر مجله مطلع گردد.
پس: فهرست منابع؛ باید مطابق قالب استاندارد ونکوور (Vancouver) در نرم افزار EndNote‌ و یا Zotero‌ تنظیم شود. استفاده از نرم افزارهای ref manager مانع استفاده از منابع تکراری یا اشتباه در مقاله می‌گردد.

برای وارد کردن یک رفرنس از یک مجله: 

 نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) (از نفر هفتم به بعد نام سایر نویسندگان با واژه et al. جایگزین شود). عنوان مقاله. عنوان  اختصاری مجله (مطابق لیست منتشره سالانه نام‌های اختصاری مجلات در ایندکس مدیکوس، چنانچه مجله مزبور در آن نمایه می‌شود؛  ببینید: http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html) و یا عنوان کامل مجله (در مورد مجلاتی که در ایندکس مدیکوس نمایه نیستند).  سال انتشار؛ دوره(شماره):صفحات انتخابی. زبان مقالات غیر انگلیسی در انتهای منبع داخل کروشه وارد شود.
 مثال:
 فارسی:
 Nobahar M, Vafaaei A. Elderly sleep disturbances and management. Geriatric. ۲۰۰۷; ۲(۴):۲۶۳-۶۸. [Persian] Link/Doi
 انگلیسی:
  Von Wild KR. Philosophy of neurosurgical posttraumatic rehabilitation at the beginning of the next millennium. Neurol Neurochir Pol. ۲۰۰۰;۳۴(۶ Suppl):۱۳۱–۷. Link/Doi
  Ruppar TM, Conn VS. Interventions to Promote Physical Activity in Chronically Ill Adults. AJN The Am J Nursing. ۲۰۱۰;۱۱۰(۷):۳۰–۷.Link/Doi

 کتاب: 

 نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان). عنوان کتاب. نوبت ویرایش. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار، صفحات انتخابی [ابتدا عبارت  «pp:» وارد شود]. زبان کتب غیر انگلیسی در انتهای منبع داخل کروشه وارد شود.
 مثال:
 فارسی:
 Nilipoor R, Shemshadi H, Heravabadi S, Yadegari F, Hayati L. Fundamentals of speech science. First edition. Tehran: Country Welfare Organization; ۲۰۰۱, pp: ۱۲۷-۴۵. [Persian] Link/Doi
 انگلیسی:
 Matata BM, Elahi MM. Oxidative stress : a focus on cardiovascular disease pathogensis. Hauppauge, N.Y.: Nova Science; ۲۰۱۰, pp: ۲۱۶–۲۸.
 TetrES Consultants Inc., Canada. Prairie Farm Rehabilitation Administration, Canada. Agriculture and Agri-Food Canada, Manitoba. Manitoba Water Stewardship. Environmental impact assessment issues, scoping report for Canada-Manitoba Shellmouth Dam Consolidation Agreement upgrading of Shellmouth Dam : final report to Prairie Farm Rehabilitation Administration, Agriculture and Agri-Food Canada and Manitoba Water Stewardship. Manitoba: TetrES Consultants Inc.; ۲۰۰۴. Link/Doi

 فصلی از کتاب: 

 نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) فصل. عنوان فصل. آوردن عبارت «In»:نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) کتاب. عنوان  کتاب. نوبت ویرایش. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. صفحات انتخابی (ابتدا عبارت «pp:» وارد شود). زبان کتب غیر انگلیسی در انتهای  منبع داخل کروشه وارد شود.
 مثال: 
 Landsberg L, Young JB. Pheochromocytoma. In: Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, et al., editors. Harison principles of internal medicine. ۱۴th ed. New York: McGraw-Hill; ۱۹۹۸. pp: ۲۰۵۷–۶۰.
 ترجمه کتاب: 
 نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان). عنوان کتاب. نام خانوادگی و حرف اول نام مترجم (مترجمین). درج عبارت «(Persian  translator)». نوبت ویرایش. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار، صفحات انتخابی (ابتدا عبارت «pp:» وارد شود).
 مثال:
 Deepak S. Principles of Manual Therapy (A Manual Therapy Approach to Musculoskeletal Dysfunction). Akbari M, Arab AM, Karimi N, Moghadam Salimi M. (Persian translator). First edition. Tehran: University of social welfare and rehabilitation sciences; ۲۰۰۷, pp: ۳۳–۵۱.Link/Doi

 پایان نامه: 

 نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده. عنوان پایان نامه [مقطع و رشته تحصیلی]. [محل تحصیل]: نام دانشکده، نام دانشگاه؛ سال  تحصیلی، صفحات انتخابی (ابتدا عبارت «pp:» وارد شود). زبان پایان‌نامه‌های غیر انگلیسی در انتهای منبع داخل کروشه وارد شود.
 نکته : از ارجاع به پایان‌نامه‌هایی که از طریق شبکه اینترنت، حتی اطلاعات کتاب‌شناختی‌شان در دسترس نیست، اجتناب شود.
 مثال:
 فارسی: 
 Bandarianzadeh D. Evaluation of pregnant women irontherapy in primary health care system at the villages of Kerman city [Thesis for M.Sc. in nutrition sciences]. [Tehran, Iran]: Nutrition and nutritional researches institute, Shahid Beheshti university of medical sciences; ۱۹۹۳, pp: ۲۵–۷. [Persian].Link
 انگلیسی:
 Kaplan S.J. Post – hospital home health care: the elderly access and utilization [Ph.D. dissertation]. [St. Louis (MO)]: Nursing Faculty, Washington Univ; ۱۹۹۵, pp:۵۷–۶۱.Link/Doi

مقاله همایش:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان). عنوان مقاله. آوردن عبارت «In»: عنوان  مقاله. کشور/شهر محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. [«cited» تاریخ ارجاع به مقاله]. «p». صفحات مقاله. (شماره سریال؛ «vol». ذکر شماره دوره). [زبان کتب غیر انگلیسی در انتهای  منبع داخل کروشه وارد شود] آدرس اینترنتی در انتها درج شود.
مثال:
Beel J, Langer S, Genzmehr M, Gipp B, Breitinger C, Nürnberger A. Research paper recommender system evaluation: a quantitative literature survey. In: Proceedings of the International Workshop on Reproducibility and Replication in Recommender Systems Evaluation [Internet]. Hong Kong, China: ACM; ۲۰۱۳[cited ۲۰۱۶Nov ۸]. p. ۱۵–۲۲. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=۲۵۳۲۵۱۲

 منابع الکترونیک:

 

 * مجله الکترونیک: 

 نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان). عنوان مقاله. مخفف عنوان نشریه الکترونیکی و سپس ذکر نوع رسانه داخل کروشه که در  مورد مجله الکترونیک [serial online/serial on the Internet] می‌باشد. سال و ماه نشر [تاریخ دسترسی به‌صورت کامل که با کلمه  «cited» شروع می‌شود]؛ شماره جلد یا دوره (شماره نشریه): عبارت «Available from»: آدرس اینترنتی دسترسی.
 مثال:
 Morse SS. Factors in the Emergence of Infectious Diseases. Emerg Infect Dis [serial on the Internet]. ۱۹۹۵[cited uly ۷ ۲۰۱۰]; ۱(۱): Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol۱no۱/morse.htm.

 * استناد به سایت: 

 نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان). عنوان مقاله (یا صفحه وب) [عبارت انگلیسی «Internet»]. سال و ماه و روز ایجاد صفحه  [تاریخ دسترسی به‌صورت کامل که با کلمه «cited» شروع می‌شود]؛ عبارت «Available from»: آدرس دسترسی به سایت. 
Free Tools for Web-based Collaboration [Internet]. ۲۰۲۰Nov ۱۰[cited ۲۰۲۰ Nov ۱۰]; Available from: http://sixrevisions.com/tools/۱۵-free-tools-for-web-based-collaboration.

 (۱۳)جداول

 جداول صرفاً با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار پردازشگر متن مقاله (نظیر Word ۲۰۱۰) ترسیم شوند، جداول ترسیمی با روش‌های غیرمتعارف در نرم‌افزار  پردازشگر متن و یا با استفاده از نرم‌افزارهای دیگر نظیر Excel و … قابل قبول نیست. جداول باید به ترتیب شماره‌گذاری شوند؛ هر جدولی باید یک عنوان  گویا داشته باشد که برای فهم آن نیاز به رجوع به متن اصلی نباشد. واحد اندازه‌گیری و درصد باید داخل پرانتز در عنوان هر ستون آورده شود و از تکرار آن  در هر خانه جدول پرهیز شود. از کوته‌نوشت‌ها حتی‌الامکان استفاده نشود. برای درج بالانگاشت (Superscript) جهت ارجاع به پایین جدول از حروف  لاتین a,b,c,… استفاده شود. برای نمونه به شماره‌های اخیر مجله مراجعه شود. اطلاعات اضافی تکمیلی می‌تواند برای انتشار به صورت الکترونیکی  ارسال گردد.

 (۱۴)اشکال

 طرح‌ها و نمودارها

 تصاویر هافتن (Halftone)

 در مقالات مجله مطالعات ناتوانی استفاده از تصاویر رنگی بلامانع است.
 مجله پس از اعلام پذیرش، برای انتشار مقاله، تصاویر نقشه‌بیتی (Bitmap) مربوطه را در قالب‌های TIF، GIF و یا JPEG از نویسندگان درخواست خواهد  کرد. تصاویر دستی باید با درجه تفکیک (Resolution) هزار DPI (نقطه بر اینچ) اسکن شوند. برای تصاویر هافتن و تصاویر رنگی دیجیتال، درجه تفکیک DPI  ۳۰۰ کفایت می‌کند. این تصاویر با ابعاد ۱۰x۷ بایستی وضوح قابل قبول داشته باشند. طرح‌ها و تصاویر رنگی باید به صورت RGB ۲۴ بیتی (۸ بیت در هر کانال) و با قالب TIF ارسال شوند.

 شرح تصاویر

 شرح‌ها باید کوتاه و گویا باشند و آن‌قدر اطلاعات داشته باشند تا بتوان تصویر مربوط به آن‌ را بدون مراجعه به متن اصلی تشخیص داد. لکن باید در نظر  داشت که شرح جزئیات روش کار در شرح تصاویر صحیح نیست؛ به علاوه محل راهنمای علایم و نشانه‌ها در شرح تصویر است و نه خود تصویر.

انواع مقالات

(۱) مقالات پژوهشی اصیل

 حداکثر تعداد کلمات در این مقالات، بدون احتساب چکیده‌ها و منابع، ۳۵۰۰ کلمه، و حداکثر تعداد منابع ۲۰ عدد است. ملاک بررسی، شمارش کلمات با استفاده از نرم‌افزار WORD است. مازاد بر این تعداد، نیازمند پرداخت هزینهٔ اضافی است.

(۲)مقالات کوتاه (Short Communication)

 حداکثر تعداد کلمات در این نوع مقالات ۱۵۰۰ کلمه (بدون احتساب چکیده‌ها، منابع، جداول و شرح تصاویر) و حداکثر تعداد منابع ۱۰ عدد است؛ همچنین  این مقالات معمولاً بیش از ۲ شکل (۲ جدول یا تصویر و یا یکی از هر کدام) نباید داشته باشد. قالب مقاله نظیر مقالات پژوهشی اصیل است (مقدمه/ روش بررسی/یافته/بحث و …).

(۳)مقالات مروری (Reviews)

 (۱-۳)مقالات مروری کامل (Full Review):

حداکثر کلمات این مقالات ۵۰۰۰ کلمه (بدون احتساب چکیده‌ها، منابع، جداول و شرح تصاویر) و حداکثر تعداد  منابع ۵۰ عدد است.

 (۲-۳)مقالات مروری کوتاه (Mini Review):

حداکثر می‌توانند ۳۰۰۰ کلمه (بدون احتساب چکیده‌ها، منابع، جداول و شرح تصاویر) و ۳۰ منبع داشته باشند.
 معمولاً نگارش مقاله مروری با دعوت سردبیر صورت می‌گیرد، لکن مقالات مروری غیر آن نیز ممکن است که بررسی، پذیرش و چاپ شوند. نویسندگانی  که بدون دعوت می‌خواهند مقاله مروری ارسال کنند پیش از ارسال، با سردبیر (به رایانامه .....) مشورت نمایند. پیشنهادات این‌چنینی شامل خلاصه یا  چکیده‌ای از مقاله، همراه با رئوس مطالب و اسامی تمامی نویسندگان با مشخصات کامل آن‌ها و زمینه‌های تخصصی‌شان است؛ همچنین باید مشخص  شود که هر نویسنده مسئول چه قسمتی از مقاله مروری است.

 (۳-۳) مقالات مرور سیستماتیک (Systematic Review):

برای ارسال مقالات مرور سیستماتیک، نیازی به دعوت و تماس با سردبیر نیست.

(۴)مقالات فرا تحلیل (Meta Analysis)

 حداکثر کلمات این مقالات ۴۰۰۰ کلمه (بدون احتساب چکیده‌ها، منابع، جداول و شرح تصاویر) بوده و تعداد منابع محدودیتی ندارد. همچنین برای ارسال  این نوع مقالات نیازی به هماهنگی و تماس با سردبیر نیست.

(۵)مناظره (Debate)

 حداکثر کلمات این مقالات ۳۰۰۰ کلمه (بدون احتساب چکیده‌ها، منابع، جداول و شرح تصاویر) و حداکثر تعداد منابع ۵۰ عدد است؛ بیش از ۲ شکل (دو  جدول یا تصویر و یا یکی از هر کدام) نباید داشته باشد. معمولاً ای نوع مقالات با دعوت‌نامه از سوی سردبیر نوشته می‌شوند اما موارد بدون دعوت‌نامه  نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

(۶)نامه به سردبیر (Letter to Editor)

 این نوع مقالات می‌توانند حداکثر ۱۰۰۰ کلمه، ۸ منبع و یک شکل (جدول یا تصویر) داشته باشند. نامه‌های قالبی هستند که می‌تواند برای مقاصد زیر  استفاده شوند:
 (۱-۶)مکاتبه برای اظهار نظر و نقد یک مقاله که در شماره گذشته مجله منتشر شده است؛ این نامه در صورت صلاح‌دید سردبیر به نویسندگان مقاله  اصلی ارسال شده و پاسخ آن‌ها به همراه این نقد به صورت ۲ نامه به سردبیر به صورت هم‌زمان منتشر می‌شوند.
 (۲-۶)نامه‌های تحقیقی (Research Letters)— شامل مشاهداتی است که اطلاعات خلاصه، جدید و مهمی را ارائه می‌نماید.
اطلاعات افزوده
 اطلاعات افزوده (نظیر توالی ژن‌ها) اطلاعاتی هستند که برای درک ابتدایی مقاله اصلی مورد نیاز نیستند؛ این اطلاعات می‌تواند برای نشر به صورت  الکترونیکی برای مجله ارسال شوند؛ این اطلاعات اگر چه مورد داوری قرار می‌گیرند اما بدون ویراستاری منتشر می‌شوند.

اصلاح مقاله

 مقاله اصلاح شده باید دارای یک نامه روکش (Cover Letter) باشد که در آن پاسخ نویسندگان به نکات مدنظر داوران درج شده باشد؛ قسمت‌های تغییر  یافته نیز باید را رنگی متفاوت نشانه‌گذاری شود تا به راحتی قابل تشخیص باشد (از ویژگی ردیابی تغییرات (Track Changes) نرم افزار Word استفاده  نشود). طول زمان مطابق مطالب مندرج در فرآیند انجام کار خواهد بود.
 

ارسال مجدد مقاله

 برای ارسال مجدد در مورد مقالاتی که رد می‌شوند و از آنها برای ارسال مجدد مقاله به عنوان یک مقاله جدید دعوت می‌گردد، محدودیت زمانی وجود  ندارد. اگر نویسندگان تصمیم گرفتند که مقاله رد شده خود را ارسال مجدد کنند، باید در نامه روکش به نکات مدنظر داوران پاسخ دهند؛ این پاسخ‌ها  می‌تواند به صورت یک فهرست سئوال و جوابی باشد و یا اگر مقاله کلاً بازنویسی شده، در قالب یک یا چند پاراگراف به طور خلاصه ارائه شود. اگر موارد  جدید با رنگ متفاوت نشان داده شوند، در روند کار تسریع خواهد کرد (از ویژگی ردیابی تغییرات (Track Changes) نرم‌افزار Word استفاده نشود). البته  الزامی در ارسال مقاله به داوران پیشین برای مجله وجود ندارد.
 هنگام ارسال مجدد مقاله، اسکن نامه تأییدیه همه نویسندگان به رایانامه مجله ارسال شود.
تأیید نهایی
 نسخه تأیید نهایی، برای نویسنده مسؤل مقاله ارسال می‌شود. در این نسخه تنها اشتباهات تایپی (املایی و اعداد) قابل اصلاح است. هر تغییری غیر از اشتباهات تایپی در متن و تصاویر متضمن پرداخت  هزینه از سوی نویسنده خواهد بود. تغییر اسامی نویسندگان و وابستگی آن‌ها پس از اعلام پذیرش امکان‌پذیر نیست.

مجوزها

 ارسال اجازه‌نامه صاحب امتیاز نشر (ناشر یا نویسنده) در مواردی که یک مطلب منتشر شده (اعم از متن، تصویر و … ) از سایر منابع عیناً آورده می‌شود؛  هنگام ارسال مقاله الزامی است؛ دراین اجازه‌نامه باید صراحتاً به مجله مطالعات ناتوانی برای بازنشر مطلب اجازه داده شده باشد.

حق طبع و نشر (Copyright)

 نویسندگان در صورت پذیرش مقاله‌شان، حق انتشار آن را منحصراً به مجله مطالعات ناتوانی واگذار می‌کنند. حق نشر شامل انحصار و کلیه حقوق مربوط  به آماده‌سازی، توزیع و انتشار مقاله در هر نوعی (چاپی، الکترونیکی و یا هر نوع دیگری) می‌شود؛ همچنین این حق نشر شامل حق ترجمه به همه  زبان‌ها در تمامی کشورها خواهد بود. فرم واگذاری حق نشرهنگام ارسال نامه پذیرش، برای نویسنده مسؤل مقاله ارسال خواهد شد.

فرآیند انجام کار

 مقالات در سه حالت داوری عادی، سریع و فوری قابل بررسی است. 

داوری عادی

در این فرآیند، هر نوبت داوری مقاله به‌طور معمول حدود ۳ ماه به‌طول می‌انجامد. با توجه به این‌که عموماً مقالات دو نوبت نیازمند داوری هستند، زمان پذیرش در این فرآیند شش ماه است. در این فرآیند برای ارسال اصلاحات توسط نویسندگان یک هفته زمان درنظر گرفته شده است. چنانچه مقاله به هر علتی از سوی نویسنده(گان) بیش از یک ماه از آخرین اقدامات، پیگیری نشود، مقاله بایگانی خواهد  شد. بازگرداندن مقاله بسته به مدت بایگانی ممکن است مشمول پرداخت هزینه باشد؛ در این خصوص مجله تصمیم‌گیری خواهد کرد.
پس از اتمام بررسی‌ها توسط داوران و سردبیر، به نویسند(گان) پرداخت هزینهٔ انتشار مطابق «مخارج انتشار» محاسبه و اعلام خواهد شد.

داوری سریع (۳۰ روز کاری)

طول زمان مشخص شدن وضعیت مقاله در این فرآیند ۳۰ روز کاری خواهد بود و تکلیف مقاله در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش در این بازه زمانی مشخص خواهد  شد. در این فرآیند برای هر مقاله ۲ دور داوری و ۲ دور اصلاحات از سوی نویسنده و ۳ نوبت بررسی مقاله از سوی دفتر اجرایی مجله درنظر گرفته شده است.
 نکته۱: نویسندگان موظفند کلیه مکاتبات مجله را ظرف ۷۲ساعت پاسخ دهند؛ درغیر این‌صورت طول زمان بررسی مقاله از ۳۰ روز کاری فراتر خواهد رفت و مسئولیت برعهدهٔ نویسنده خواهد بود. چنانچه مقاله به هر علتی از سوی نویسنده(گان) پیگیری نشود، مقاله بایگانی خواهد  شد. بازگرداندن مقاله بسته به مدت بایگانی ممکن است مشمول پرداخت هزینه باشد؛ در این خصوص مجله تصمیم‌گیری خواهد کرد.
نکته۲: چنانچه یک مقاله بیش از دو دور داوری نیاز داشته باشد، به‌ازای هر دور داوری مجدد، ۲هفتهٔ کاری به مدت زمان گردش کار مجله افزوده خواهد شد.
هزینه‌ها مطابق «مخارج انتشار» محاسبه خواهد شد.

داوری فوری (۱۰ روز کاری)

طول زمان مشخص شدن وضعیت مقاله در این فرآیند ۱۰ روز کاری خواهد بود و تکلیف مقاله در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش در این بازه زمانی مشخص خواهد  شد. در این فرآیند برای هر مقاله ۲ دور داوری و ۲ دور اصلاحات از سوی نویسنده و ۳ نوبت بررسی مقاله از سوی دفتر اجرایی مجله درنظر گرفته شده است.

نکته۱: نویسندگان موظفند کلیه مکاتبات مجله را ظرف ۲۴ ساعت پاسخ دهند؛ درغیر این‌صورت طول زمان بررسی مقاله از ۱۰ روز کاری فراتر خواهد رفت و مسئولیت برعهدهٔ نویسنده خواهد بود. چنانچه مقاله به هر علتی از سوی نویسنده(گان) پیگیری نشود، مقاله بایگانی خواهد  شد. بازگرداندن مقاله بسته به مدت بایگانی ممکن است مشمول پرداخت هزینه باشد؛ در این خصوص مجله تصمیم‌گیری خواهد کرد.

نکته۲: چنانچه یک مقاله بیش از دو دور داوری نیاز داشته باشد، به‌ازای هر دور داوری مجدد، ۲هفتهٔ کاری به مدت زمان گردش کار مجله افزوده خواهد شد. 
هزینه‌ها مطابق «مخارج انتشار» محاسبه خواهد شد.

 پرداخت صورت‌حساب

هیچ وجهی از نویسندگان در زمان ارسال مقاله به مجله دریافت نمی‌گردد. در بدو امر، مقالهٔ تکمیل‌شده توسط سردبیر و یا دبیر تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه از معیارهای لازم برخوردار باشد، مقاله برای داوری در مجله پذیرفته می‌شود. چنان‌چه نویسنده فرآیند داوری سریع یا فوری را انتخاب کرده باشد، نامه‌ای به نویسنده ارسال شده و ضمن اطلاع موضوع، نحوهٔ پرداخت مرحلهٔ اول (شامل هزینه‌های اجرایی و بررسی) به ‌وی اعلام می‌گردد. این مبلغ در بخش مخارج انتشار برای داوری عادی، داوری سریع و داوری فوری درج شده است.
پس از اعلام پذیرش داوران و تایید آن از سوی سردبیر لازم است که نویسندگان مبلغی را برای انتشار مقاله بپردازند؛ که بنا به انتخاب نویسنده، مبلغ «چاپ مقاله» یا  «چاپ سریع مقاله» خواهد بود. پس از آن نامهٔ رسمی از سوی مجله مبنی بر پذیرش مقاله برای نویسنده(گان) به‌صورت الکترونیکی صادر شده و از طریق پروندهٔ مقاله در دسترس نویسنده رابط (ارسال‌کنندهٔ مقاله) خواهد بود.

نکته: در صورت وجود داوری‌های مازاد بر دو نوبت داوری، مبالغ مطابق «مخارج انتشار» محاسبه شده و جمعاً به‌همراه مبلغ نوع چاپ انتخابی به نویسنده اعلام می‌شود.

مصادیق رد مقالات

 
در مجلهٔ مطالعات ناتوانی مقالات نامرتبط، ضعیف یا دارای اشکال ظرف ۵ روز کاری بررسی و رد می‌شوند؛ تنها مقالاتی که مرتبط، مطابق با اصول نگارش علمی، دارای روش و یافته‌های معتبر باشند، برای بررسی پذیرفته می‌شود. با این حال ممکن است در حین فرآیند بررسی و داوری، مقاله به سبب موارد زیر رد شود:
۱. همکاری نکردن نویسندگان در اعمال اصلاحات ارسالی مجله برای بار سوم؛
۲. وجود اشکالات غیرقابل اصلاح روش‌شناختی یا اخلاق نشر.
توضیح۱: معیار اشکالات اخلاق نشر، راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ابلاغی ۱۶اسفندماه۱۳۹۶ از سوی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. معیار تشخیص غیرقابل اصلاح بودن مقاله از لحاظ روش‌شناختی نظر هیئت تحریریه مجله مطالعات ناتوانی خواهد بود.
توضیح مهم ۲.  در هر مقطعی چنانچه در مقاله‌ای مشخص شود سرقت ادبی یا جعل نامه پذیرش یا تخلفی از نظر راهنمای اخلاق کشوری صورت گرفته است، موارد زیر بلافاصله انجام خواهد شد:

۱. مقاله رد می‌گردد؛ ۲. به سازمان و دانشگاه مربوطه اعلام می‌شود؛ ۳. به مراجع ذی‌صلاح اطلاع رسانی خواهد شد؛ ۴. از طرق قانونی تحت پیگیرد قرار خواهد گرفت.


بایگانی مقاله

چنان‌چه نویسنده‌ای بدون هماهنگی با مجله بیش از ۲ ماه به درخواست‌های مجله برای اصلاح مقاله در هر مرحله‌ای (اعم از داوری یا چاپ) پاسخ نگوید، مجله به نویسنده مسئول از طریق ایمیل اطلاع داده و مقاله وارد بایگانی راکد مجله می‌شود. تقاضای نویسنده(گان) برای ادامه بررسی، در صورت تأیید سردبیر امکان‌پذیر است. در مورد نحوهٔ محاسبهٔ هزینهٔ ادامه بررسی به بخش هزینه‌های ادامه بررسی مقاله بایگانی‌شده مراجعه فرمایید.

مخارج انتشار (Publication charges)

 

از آنجا که مقالات مجله مطالعات ناتوانی در قالب دسترسی آزاد (Open Access) انتشار داده می‌شوند؛ و کلیه امور آن از طریق ناشر تخصصی انجام  می‌گیرد، کلیه هزینه‌های ارزیابی، امور اجرایی، تولید، انتشار و آرشیو و فضای اینترنتی آن، هزینه‌های ناشی از انجام کلیه اقدامات آماده‌سازی برای  نشر شامل ویراستاری‌های ادبی، فنی، حروف‌چینی، انگلیسی و اصلاح قالب‌بندی منابع با نظارت مجله و توسط مؤسسهٔ پیمانکار انجام می‌گیرد. هزینه‌ها در ۲ مرحله از نویسندگان دریافت می‌گردد. این مراحل در قسمت قبل، «پرداخت صورت‌حساب»، توضیح داده شده است.

داوری عادی

داوری عادی، هیچ‌گونه هزینه‌ای اولیه‌ای دربرندارد. نویسندگان پس از تکمیل داوری بنا به انتخاب خود، صرفاً مبلغ «چاپ مقاله» یا مبلغ «چاپ سریع مقاله» و نیز هزینه‌های مازاد همچون: داوری‌ها، کلمات و منابع مازاد را پرداخت خواهند کرد.
- در صورت وجود داوری‌های مازاد بر دو نوبت داوری، در مرحلهٔ اعلام مبلغ چاپ، موارد مطابق
«مخارج انتشار» محاسبه و جمعاً به نویسنده اعلام خواهد شد.
- منظور از روز، روزهای کاری اداری تهران می‌باشد. پنج‌شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی در محاسبات روزهای تعهد مجله محاسبه نمی‌گردند.

داوری سریع

هزینهٔ بررسی برای هر مقاله با فرآیند داوری سریع، برابر با ۳ میلیون و ۹۰۰هزار تومان است که بعد از بررسی اولیه مقاله به نویسندگان جهت واریز وجه اعلام خواهد شد [مراجعه کنید به پرداخت صورت‌حساب]. پس از تکمیل داوری، بنا به انتخاب نویسنده(گان) مبلغ «چاپ مقاله» یا مبلغ «چاپ سریع مقاله» و نیز هزینه‌های مازاد همچون: داوری‌ها، کلمات و منابع مازاد محاسبه و به ایشان جهت پرداخت اعلام خواهد شد.
- در صورت وجود داوری‌های مازاد بر دو نوبت داوری، در مرحلهٔ اعلام مبلغ چاپ، موارد مطابق
«مخارج انتشار» محاسبه و جمعاً به نویسنده اعلام خواهد شد.
- منظور از روز، روزهای کاری اداری تهران می‌باشد. پنج‌شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی در محاسبات روزهای تعهد مجله محاسبه نمی‌گردند.
 

داوری فوری (۱۰ روز کاری)

هزینهٔ بررسی برای هر مقاله با این فرآیند برابر با پنج میلیون و ۹۰۰هزار تومان است. پس از تکمیل داوری، بنا به انتخاب نویسنده(گان) مبلغ «چاپ مقاله» یا مبلغ «چاپ سریع مقاله» و نیز هزینه‌های مازاد همچون: داوری‌ها، کلمات و منابع مازاد محاسبه و به ایشان جهت پرداخت اعلام خواهد شد.
متقاضیان می‌توانند از طریق تکمیل «برگهٔ درخواست داوری فوری» موجود در منوی «تماس با ما» درخواست خود را برای بررسی مقاله جهت این نوع فرآیند را ارسال نمایند.
- در صورت وجود داوری‌های مازاد بر دو نوبت داوری، در مرحلهٔ اعلام مبلغ چاپ، موارد مطابق «مخارج انتشار» محاسبه و جمعاً به نویسنده اعلام خواهد شد.
- منظور از روز، روزهای کاری اداری تهران می‌باشد. پنج‌شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی در محاسبات روزهای تعهد مجله محاسبه نمی‌گردند.

داوری اضافی

کلیهٔ هزینه‌های اعلامی برای یک مرتبه مشابهت‌یابی، یک مرتبه دبیری علمی و دو نوبت داوری در بازهٔ زمانی اعلام شده است. مازاد بر دو نوبت داوری، مشمول هزینه است. هزینهٔ داوری اضافی برای داوری سریع، به ازای هر نوبت داوری، برابر با ۷۹۹ هزار تومان است.
 

تخفیف‌ها

چنانچه مقاله‌ای با یک نوبت داوری پذیرفته شود، به آن مقاله تخفیف تعلق می‌گیرد. این تخفیف برای داوری سریع، مبلغ ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال و برای داوری فوری برابر با ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال است.

انتشار عادی مقاله 

مبلغ چاپ عادی مقاله در مجلهٔ مطالعات ناتوانی دو میلیون و ۹۹۰ هزار تومان است. پس از واریز وجه، نامه پذیرش برای نویسنده(گان) صادر شده و  مقاله در صف انتشار قرار خواهد گرفت. در حال حاضر زمان تقریبی چاپ مقاله با توجه به روال کاری مجله و تعداد مقالات درحال چاپ حدود ۱۱ ماه است. درصورت تمایل برای چاپ سریع‌تر می‌توانید از خدمت چاپ سریع استفاده نمایید.

انتشار سریع مقاله

مدت زمان جهت انتشار سریع مقاله طی زمان ۱۴ روز کاری است. نویسندگان می‌توانند پس از دریافت نامه پذیرش، از طریق تکمیل «برگهٔ درخواست چاپ سریع» موجود در منوی «تماس با ما» درخواست خود را ارسال نمایند. هزینه مازاد جهت این خدمت در سال ۱۴۰۲، برابر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مازاد بر انتشار عادی مقاله است.
لازم به ذکر است: به دلیل محدودیت، این خدمت دارای در برخی زمان‌ها دوره انتظار می‌باشد.
- منظور از روز، روزهای کاری اداری تهران می‌باشد. پنج‌شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی در محاسبات روزهای تعهد مجله محاسبه نمی‌گردند.
نویسنده/گان محترم پس از درخواست و نیز واریز وجه مازاد می‌بایست:
- تا زمان قرار گرفتن فایل کامل
pdf مقاله بر روی سایت روزانه ایمیل نویسنده مسئول و نیز پرونده مقاله را بررسی فرموده و در صورت مکاتبه همکاران انتشار، نسبت به ارایه پاسخ مقتضی اقدام لازم را معمول فرمایند.

- از مکاتبه و ارایه پاسخ به سایر آدرس‌های مجله جدا پرهیز فرموده و صرفا به همان آدرس مکاتبه کننده پاسخ دهند.
- در زمان مکاتبه با همکاران انتشار از ایشان بخواهند در صورت وصول اعلام نمایند تا در صورت وجود مشکل در ارسال، متوجه گردیده و مجددا اقدام فرمایید.
 

هزینه‌های رد و انصراف مقاله

- قبل از ورود به مرحله داوری هزینه‌های انجام شده کسر و الباقی به حساب نویسندگان عودت داده‌می‌شود.
- پس از ورود به مرحله داوری هزینه‌ای به نویسندگان تعلق نخواهدگرفت.
 

هزینه‌های ادامه بررسی مقاله بایگانی‌شده

برای ازسرگیری بررسی مقاله، ادامهٔ کار با آخرین هزینه‌های مصوب انجام خواهد گرفت.
 

اعمال هزینه‌های جدید

مقالاتی که پیش از افزایش قیمت‌ها به مجله ارسال شده‌اند، چنانچه تا پایان اردیبهشت‌ماه به پذیرش برسند، هزینه‌ها مطابق قیمت‌های قبلی برایشان محاسبه خواهد شد. اما هر قسمت از پرداخت که پس از پایان اردیبهشت‌ماه باقی بماند، مطابق قیمت‌های جدید محاسبه خواهد گردید.
 

دفعات مشاهده: 71617 بار   |   دفعات چاپ: 2586 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb