مقالات درحال ویرایش                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- روانشناسی تربیتی
2- روانشناسی
3- علوم تربیتی
چکیده:   (499 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: خواندن یکی از بنیادی ترین حوزه های یادگیری در دوره ابتدایی است و شناسایی دانش آموزان نارساخوان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع نارساخوانی و ویژگیهای آن در دانش آموزان پایه دوم ابتدایی  شهر اهواز انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان پسر و دختر پایه دوم ابتدایی چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر اهواز بود که در مدارس دولتی عادی در سال تحصیلی 98-97 مشغول به تحصیل بودند. 387 نفر از دانش آموزان دختر و پسر از جامعه فوق بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و سپس آزمون ماتریسهای پیشرونده رنگی ریون کودکان (1956 ) و آزمون تشخیصی خواندن و نارساخوانی (نما) کرمی نوری و مرادی (2006) اجرا گردید. به منظورتجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار، آزمون معنادار بودن تفاوت بین دو نسبت مستقل و آزمون خی دو و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 انجام گرفت. سطح معناداری قابل قبول برای آزمون های آماری ( 05/0=α ) در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج  نشان داد از 144 دانش آموز پسر تعداد 15 نفر (41/10 درصد) ،  و همچنین  از 208 دانش آموز دختر تعداد 14 نفر (73/6 درصد) ، نارسا خوان برآورد شدند .  نتایج آزمون معنادار بودن نسبت ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو نمونه دختر و پسر وجود ندارد (05/0<p) که نشان می دهد نسبت نارساخوانی دانش آموزان دختر و پسر برابر است. نتایج آزمون خی دو نیز نشان داد که فراوانی مشاهده شده نارساخوانی در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز تفاوت معناداری با هم دارند (001/0>p).
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که نسبت میزان شیوع نارساخوانی در دانش آموزان  با دانش آموزان دختر پایه ابتدایی مدارس دولتی شهر اهواز برابر بود. همچنین نسبت  میزان شیوع نارساخوانی در نواحی چهارگانه شهر اهواز متفاوت بود.
 
 
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: توانبخشی
دریافت: 1398/5/4 | پذیرش: 1398/11/16

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb