مقالات درحال ویرایش                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده:   (126 مشاهده)
هدف: همه انسان­ها به برقراری روابط رضایت بخش نیاز دارند. زوجینی که رابطه گرمی با همسرخود تجربه می­کنند، قادرند خود را به شیوه مطلوب­تری عرضه و نیازهای خود را به شکل مؤثرتری به همسر خود ابراز نمایند. برعکس بی­رمقی زناشویی پیامدهای جسمانی، عاطفی و روانی متعددی را به همراه دارد. یکی از رویکردهای موفقیت آمیزدر زمینه­های؛ تعارض زوجین، رضایت زناشویی،  بهبود شدت خُلق و هیجانات از قبیل، افسردگی، اضطراب و بی­ثباتی هیجانی، رویکرد رفتاردرمانی دیالکتیکی است. پروتکل درمانی استاندارد DBT  برای افراد مبتلا به تعارضات زناشوئی، شامل چهاردسته مهارت بنیادین، یعنی مهارت­های ارتباط مؤثر، مهارت­های تنظیم هیجان، مهارت­های ذهن آگاهی و مهارت­های تحمل پریشانی است. به نظر می­رسد که مهارت­های رفتاردرمانی دیالکتیکی با تاثیری که برکاهش تعارضات درون فردی و بین فردی دارد، بتوانند موجب کاهش بی­رمقی زناشویی زوجین گردد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر بی­رمقی زناشویی در زنان درآستانه طلاق می­باشد.
روش بررسی: این پژوهش، مطالعه­ای نیمه­آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس­آزمون همراه  با گروه گواه می باشد. جامعه آماری شامل کلیه زنان  در آستانه طلاق شهر ساری در سال 1397 است که به بهزیستی این شهر مراجعه کرده بودند. از بین آن­ها، 30 زن براساس ملاک­های ورود به پژوهش و دارا بودن یک انحراف معیارمیانگین نمرات بالاتر در پرسش­نامه بی­رمقی زناشویی، با روش نمونه­گیری در دسترس هدفمند، انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه 15 نفره(آزمایش وگواه) جایگزین شدند. پس از آن گروه آزمایش در طی 8 جلسه 2 ساعته، بصورت 1 جلسه در هفته تحت تأثیر آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک قرار گرفت. بعد از پایان جلسات آموزشی، سنجش پس­آزمون اجرا شد و سپس اطلاعات جمع­آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس 21سوالی بی­رمقی زناشویی پاینز(1996) می باشد که شامل ۳ جزء اصلی بی رمقی جسمی، بی رمقی عاطفی و بی رمقی روانی است. ضرایب پایایی پرسش­نامه بی­رمقی زناشویی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 89/0 می­باشد که بیانگر ضرایب پایایی مطلوب پرسش نامه مذکور است. داد­ه­ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری و با کمک  نرم افزار spss نسخه بیست و چهارم، تجزیه و تحلیل شدند.
 
یافته­ها: برای بررسی معنی داری کاهش میانگین ها در متغیرها از آنالیز کوواریانس استفاده شد. پیش از انجام این آزمون ابتدا پیش فرض های آن مورد بررسی قرار گرفت. همگنی واریانس­ها توسط آزمون لوین در دو گروه برای کلیه متغیرهای تحقیق معنی­دار شد.  بنابراین همگنی واریانس‌های نمره­های دو گروه در متغیرهای تحقیق تأیید می‌گردد. برای بررسی فرض بهنجار بودن توزیع نمره­های متغیرها از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف استفاده شدکه پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات بی­رمقی زناشویی در پیش‌آزمون و در هر دو گروه آزمایش و گواه تأیید گردید. همان طوری که در جـدول 3 ملاحظه می­شود، نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پس­آزمون بی­رمقی زناشویی ومؤلفه­های آن در گروه­های آزمایش و گواه با کنترل اثر پیش آزمون نشان داد که بین زنان در آستانه طلاق گروه آزمایش و گروه گواه در پس آزمون از لحاظ بی­رمقی زناشویی و مؤلفه­های آن تفاوت معنی­داری وجود دارد(001/0 p <).
بحث :نتایج نشان داد که به کارگیری رفتاردرمانی دیالکتیکی بر بی­رمقی زناشویی و مؤلفه­های  آن موجب کاهش معنی­دار مؤلفه­های بی­رمقی زناشویی شده است. نتایج این پژوهش با یافته­های بسیاری از پژوهشگران دیگر همسو است. می­توان گفت که رفتاردرمانی دیالکتیکی مهارت­هایی به فرد آموزش می­دهد تا احساس بهتر بودن در او ایجاد شود و او را قادر می­سازد تا به شیوه مؤثرتری شرایط سخت را مدیریت کند. این روش با ارائه راهبردهای مقابله مبتنی بر هشیاری فراگیر و تحمل پریشانی، ارزیابی مجدد و تفکر درباره نکات مثبت موضوع، نظارت بهتری را بر موقعیت برای فرد به ارمغان می­آورد. آموزش مهارت­های کارآمدی بین فردی به زنان کمک می­کنـد تـا از جرأتمندی بیشتری برخوردار شوند. آموزش تنظیم هیجان می­تواند بر مهارت­های فرد درکنترل هیجانات منفی در روابط بین فردی بیافزاید و توانایی حل تعارضات را افزایش می­دهد. در نتیجه زنان در روابط خود با همسر، حمایت و توجه بیشتری را دریافت نمایند و این امر موجب کاهش بی­رمقی زناشویی در آنان می­شود.
نتیجه گیری: رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش بی رمقی زوجین مؤثر است و از این روش می توان به عنوان یک روش درمانی مناسب برای کاهش مشکلات زناشوییِ زنان در آستانه طلاق استفاده کرد.
 
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: مشاوره
دریافت: 1398/8/6 | پذیرش: 1398/12/3

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb