مقالات درحال ویرایش                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده:   (84 مشاهده)
زمینه و هدف: ناباروری مشکلی زیستی، روانی، اجتماعی است و شناسایی عوامل پیش آیندی مؤثر بر آن، در سازگاری با این مشکل از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش واسطه ای تاب آوری و رضایت زناشویی در رابطه بین راهبردهای تنظیم شناخت هیجان سازگار و ناسازگار با سازگاری با بیماری در زنان نابارور انجام شد.
روش بررسی: روش پژوهش توصیفی، از نوع هبستگی بود که با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری شامل همه زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر تهران بودند که برای اولین بار مراجعه کرده بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد225 نفر انتخاب گردید. ابزارهای سنجش شامل مقیاس تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، 2001)، مقیاس تاب‌آوری (کانر و دیویدسون، 2003)، پرسشنامه سنجش رضایت زناشویی (فورز و اولسون، 1993) و مقیاس سازگاری با بیماری (بشارت، 1380) بود. داده­های جمع­آوری شده در دوسطح توصیفی (با استفاده از میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی) و استنباطی (با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار amos-21) مورد تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی‌داری برای تمام آزمون‌های آماری مقدار05/0=α بود.
نتایج: نتایج نشان داد که راهبردهای تنظیم شناختی سازگار اثر مستقیم و معنادار بر تاب‌آوری (0001/0P< ،42/0 =β) و رضایت زناشویی (0001/0P< ،37/0 =β) دارد. علاوه بر این راهبردهای تنظیم شناختی ناسازگار بصورت معکوس و معنی‌دار پیش‌بینی کننده تاب‌آوری (0001/0P< ،33/0- =β) و رضایت زناشویی (001/0P< ،27/0- =β) بودند. همچنین نتایج بیانگر این بود که تاب‌آوری (0001/0P< ،33/0 =β) و رضایت زناشویی (0001/0P< ,27/0=β)  به صورت مستقیم ومعنی‌دار بر سازگاری با بیماری اثر داشتند. علاوه بر این نتایج بیانگر این بود که دو متغیر تاب آوری و رضایت زناشویی نقش واسطه ای را در رابطه بین راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان و سازگاری با ناباروری ایفا کردند.  
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گیری کرد که تاب‌آوری و رضایت زناشویی در ارتباط بین راهبردهای تنظیم شناخت هیجان سازگار و ناسازگار و سازگاری با بیماری نقش واسطه ای دارند. 


 
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1398/11/18 | پذیرش: 1399/1/7

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb