مقالات درحال ویرایش                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.SUMS.REC.1400.444

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
2- نویسنده مسئول، دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
3- استاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده:   (191 مشاهده)
زمینه و هدف: بازداری و فعال سازی رفتاری، با رفتارهای اجتنابی و روی آوری مرتبط است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه راهبردهای تنظیم هیجانی در دانشجویان دارای سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری بالا و پایین بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع علّی مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل دانشجویان 20 تا 35 ساله دانشکده های علوم انسانی و فنی مهندسی دانشـگاه تهـران در سال 1398-1399 بود. ابتدا، 320 نفـر از دانشـجویان از بین پنج دانشکده بـه صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شـدند و دو پرسش نامه سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، 1994) و راهبردهای تنظیم هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2001)، بـین آنهـا توزیـع شـد. نمرات خام به نمره  Z تبدیل شد و بر اساس نمرات Z، در پرسش نامه بازداری/ فعال سازی، چهار گروه فعال سازی و بازداری بالا و پایین به شیوه نمونه گیری هدفمند (72n=، هر گروه 18 نفر)، انتخاب شدند. نتایج مقایسه چهار گروه در نه راهبرد تنظیم هیجانی با استفاده از نسخه 24 نرم افزار SPSS و تحلیل واریانس چند متغیری در سطح معناداری 05/0 تحلیل شدند.
یافته‌ها: گروه بازداری بالا بیشتر از فعال سازی بالا )037/0p=) از راهبرد پذیرش و گروه بازداری بالا بیشتر از بازداری پایین، از نشخوار فکری )007/0p=) سرزنش دیگران )001/0p=) و فاجعه سازی )001/0p<) استفاده کردند. گروه فعال سازی بالا بیشتر از گروه بازداری پایین از فاجعه سازی )006/0p=) و سرزنش دیگران )014/0p=) و گروه بازداری پایین، بیشتر از بازداری بالا، از ارزیابی مجدد )012/0p=) استفاده کردند. به عبارتی، دو گروه بازداری و فعال سازی بالا در مقایسه با سایرین از راهبردهای ناسازگارانه بیشتر استفاده کردند و گروه بازداری رفتاری پایین در مقایسه با سایرین از راهبرد سازگارانه ارزیابی مجدد بیشتر استفاده کردند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد بالا یا پایین بودن صفت شخصیتی بازداری و فعال سازی رفتاری نقش مهمی در انتخاب راهبردهای تنظیم هیجان ایفا می کند.
 
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb