مقالات درحال ویرایش                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.IAU.SRB.REC.1400.155

XML English Abstract Print


1- Islamic Azad University, Tehran, Iran
2- Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده:   (21 مشاهده)

زمینه و هدف: یکی از مشکلات اساسی کودکان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی ، نقص در پردازش حسی است که با علائم رفتاری در این کودکان ارتباط مستقیم دارد.. هدف از این پژوهش، تعیین تأثیر رژیم حسی بر نشانگان دانش آموزان مقطع ابتدایی با اختلال نقص توجه- بیش­ فعالی بود.
روش: این پژوهش از نوع تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی 6 تا 12سال مراجعه کننده به کلینیک های درمانی هستی، بهار و مسیر سبز در سال 1399 در شهر تهران بود. نمونه آماری این پژوهش 30 نفر از دانش آموزان واجد شرایطی بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس برای شرکت در مطالعه داوطلب شده و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و گواه گمارده شدند و گروه مداخله تحت 12 جلسه مداخله برنامه رژیم حسی خانواده محور که برگرفته از پروتکل حسی ویلبرگر بود، به صورت 3 روز در هفته و هرجلسه 45 دقیقه قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیرها از مقیاس هوشی وکسلر کودکان-4 (وکسلر،2003) ، پرسشنامه‌ی نیم‌رخ حسی (دان، 1999) و پرسشنامه کوتاه و تجدیدنظر شده مقیاس درجه بندی والدین کانرز (کانرز و همکاران،1997) بهره گرفته شد. آزمون­های تی مستقل به منظور مقایسه سن و هوش افراد دو گروه و آزمون کواریانس به منظور سنجش اثربخشی با استفاده از  نرم افزار SPSS(V20) در سطح معناداری 05/0 انجام  گرفت.
یافته ها: بر اساس آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره، یافته‌ها نشان داد که میانگین نمرات نشانگان دانش آموزان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی در گروه مداخله نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون کاهش یافت و  مقدار تاثیر برنامه رژیم حسی خانواده محور بر متغیرهای نقص توجه و بیش فعالی دانش آموزان به ترتیب 589/0 و 673/0بود (001/0>p).

نتیجهگیری: اجرای برنامه رژیم حسی توسط خانواده بر نشانگان دانش آموزان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی تأثیر مثبت دارد و می‌تواند به عنوان روشی نوین، کاربردی و رایگان جهت کاهش علائم این دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف: یکی از مشکلات اساسی کودکان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی ، نقص در پردازش حسی است که با علائم رفتاری در این کودکان ارتباط مستقیم دارد.. هدف از این پژوهش، تعیین تأثیر رژیم حسی بر نشانگان دانش آموزان مقطع ابتدایی با اختلال نقص توجه- بیش­فعالی بود.
روش: این پژوهش از نوع تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی 6 تا 12سال مراجعه کننده به کلینیک های درمانی هستی، بهار و مسیر سبز در سال 1399 در شهر تهران بود. نمونه آماری این پژوهش 30 نفر از دانش آموزان واجد شرایطی بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس برای شرکت در مطالعه داوطلب شده و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و گواه گمارده شدند و گروه مداخله تحت 12 جلسه مداخله برنامه رژیم حسی خانواده محور که برگرفته از پروتکل حسی ویلبرگر بود، به صورت 3 روز در هفته و هرجلسه 45 دقیقه قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیرها از مقیاس هوشی وکسلر کودکان-4 (وکسلر،2003) ، پرسشنامه‌ی نیم‌رخ حسی (دان، 1999) و پرسشنامه کوتاه و تجدیدنظر شده مقیاس درجه بندی والدین کانرز (کانرز و همکاران،1997) بهره گرفته شد. آزمون­های تی مستقل به منظور مقایسه سن و هوش افراد دو گروه و آزمون کواریانس به منظور سنجش اثربخشی با استفاده از  نرم افزار SPSS(V20) در سطح معناداری 05/0 انجام  گرفت.
یافته ها: بر اساس آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره، یافته‌ها نشان داد که میانگین نمرات نشانگان دانش آموزان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی در گروه مداخله نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون کاهش یافت و  مقدار تاثیر برنامه رژیم حسی خانواده محور بر متغیرهای نقص توجه و بیش فعالی دانش آموزان به ترتیب 589/0 و 673/0بود (001/0>p).

نتیجهگیری: اجرای برنامه رژیم حسی توسط خانواده بر نشانگان دانش آموزان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی تأثیر مثبت دارد و می‌تواند به عنوان روشی نوین، کاربردی و رایگان جهت کاهش علائم این دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد.
 
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: توانبخشی

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb