مقالات درحال ویرایش                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: ۹۷۰۳۵۵۳۲۳
Ethics code: IR.IAU.CTB.REC.1400.071

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2- دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده:   (47 مشاهده)
 
هدف:سرمایهروانشناختی در سلامت روان موثر وموجب کاهش جرم می شود.هدف این پژوهش تحلیل مسیرسرمایهروانشناختی براساس عواملشخصیت و طرحوارههایناسازگاراولیه بامیانجیگری حمایتاجتماعیادراکشده در مجرمان تبهکار بود.
روش بررسی:پژوهش حاضر به روش توصیفی همبستگی از نوع تحلیل مسیرانجام شد.جامعه شامل مجرمانتبهکاراستانهای تهران والبرز،نمونه شامل۲۹۱ مجرم بودکه به شیوه دردسترس انتخاب شدند.پرسشنامه ۴۵ نفر بدلیل کامل نبودن از ورود به تجزیه و تحلیل حذف و ۲۴۶ پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.ابزار شامل پرسشنامه سرمایه روانشناختی(لوتانز،۲۰۰۷)،پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده(زیمت،۱۹۸۸)،فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگاراولیه(یانگ،۱۹۹۹)،فرمکوتاه عواملشخصیت نئو(کاستاومک کری،۱۹۹۲)بود.در این مطالعه از شاخص های آمارتوصیفی و روشهای آمارتحلیلی مانندحداقل مربعات بدون ­وزندهی(ULS) استفاده شد.برای تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS26و LISRELاستفاده شده و سطح معناداری برای تمام آزمون برابر ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.
نتایج نشان داد :از متغیر طرحواره های ناسازگار اولیه خرده مقیاس های: بی­اعتمادی(0۵/0>Pو۱۷۴/0-=β).،شکست(0۵/0>Pو0۴۰/0-=β)، گرفتار خویشتن  (0۵/0>Pو0۵۱/0-=β).،بازداری هیجانی(0۵/0>Pو۱۶۱/0-=β)معیارهای سرسختانه(0۵/0>Pو۱۷۰/0-=β)رابطه معکوس با سرمایه روانشناختی ،ولی سایر طرحواره­ها رابطه مستقیم داشتند(0۵/0P<). از متغیر عوامل شخصیت روان­رنجوری(0۵/0>Pو0۰۵ /0-=β)وگشودگی(۰5/0>Pو0۸۰/0-=β)باسرمایه روانشناختی رابطه معکوس و برونگرایی(0۵/0>Pو0۹۱/0=β)،وظیفه­شناسی(0۵/0>Pو0۴۳/0=β)رابطه مستقیم وحمایت اجتماعی ادراک شده با سرمایه روانشناختی رابطه مستقیم داشت(0/05>P، β=0/07).
رابطه انزوا (0۵/0>Pو۳۳/0-=β)،ایثار(0۵/0>Pو0۰۱/0-=β)،استحقاق(0۵/0>Pو۱۳/0-=β)و خویشتن­داری ناکافی(0۵/0>Pو۱۶/0-=β)با حمایتاجتماعی معکوس و رابطه سایر طرحواره­ها با آن مستقیم بود.روان­رنجوری(0۵/0>Pو0۲/0-=β)،برونگرایی(0۵/0>Pو۱۷/0-=β)توافق­پذیری(0۵/0>Pو۱۷/0-=β)رابطه معکوس،گشودگی(0۵/0>Pو0۸/0=β) وظیفه­شناسی(0۵/0>Pو۱۷/0=β) رابطه مثبت با حمایت اجتماعی داشتند.
حمایت اجتماعی بین رهاشدگی(۰5/0>P،0۲/0=β)،بی اعتمادی(۰5/0>P،0۱/0=β)،انزوا (0۵/0>P،0۲/0-=β)،آسیب پذیری(0۵/0>P،0۱/0=β)،گرفتار خویشتن(0۵/0>P،0۱/0=β)،ایثار(0۵/0>P،000۱/0-=β)، عیبجویی (0۵/0>P،0۲/0=β)،استحقاق(0۵/0>P،0۱/0-=β)،خویشتن داری ناکافی(0۵/0>P،0۱/0-=β) و سرمایه روانشناختی میانجیگری کرد؛یعنی رابطه غیرمستقیم آنها با سرمایهروانشناختی معنادار بود.حمایت اجتماعی بین روان رنجوری(0۵/0>P،000۱/0-=β)،برونگرایی(0۵/0>P،0۱/0-=β)،گشودگی(0۵/0>P،0۱/0=β)،توافق پذیری(0۵/0>P،0۱/0-=β)،وظیفه شناسی(0۵/0>P،0۱/0=β) و سرمایه روانشناختی متغیرمیانجی بود.

نتیجهگیری:براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت سرمایهروانشناختی وحمایتاجتماعیادراکشده مجرمان تحت تاثیر طرحوارههایناسازگاراولیه و عواملشخصیت قرار دارد.
 
 

 
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb