مقالات درحال ویرایش                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.MEDILAM.REC.1399.281

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران
2- استادیار گروه روانشناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران
3- استادیار گروه آمار، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران
چکیده:   (31 مشاهده)
زمینه و هدف: رویکرد مثبت‌نگر به سلامت روان که در قرن اخیر گسترش فراوانی پیدا کرده، منجر به ظهور مفاهیمی همچون بهزیستی روانشناختی شده است که داشتن سلامتی را تنها به عدم وجود بیماری نسبت نمی‌دهد بلکه آن را حاصل وجود چندین عامل می‌داند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و بهزیستی روانشناختی دانشجویان شهر ایلام از طریق عاطفه مثبت و منفی بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر، تحلیلی از نوع همبستگی و مبتنی بر روش مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه‌ آماری، کلیه‌ دانشجویان دانشگاه‌های شهر ایلام بود که در سال تحصیلی 99-98 در این دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل بودند. بنابراین تعداد 350 دانشجو با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهایی که در این پژوهش به منظور ارزیابی متغیرها مورد استفاده قرار گرفت عبارت بودند از:  مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (1980)، مقیاس تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2001) و مقیاس عاطفه‌ مثبت و منفی واتسون و همکاران (1988). داده‌های پژوهش از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS 25 و AMOS 20  در سطح معناداری05/0، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: شاخص‌های (938/1=  χ2/ dƒ، 919/.= GFI، 911/. =AGFI، 062/. =RMSEA، 915/. =NFI، 960/. = CFI، 918/. = IFI، 927/.= TLI)، نشان از نیکویی برازش مدل مفهومی مورد مطالعه داشتند. نتایج نشان داد که ضریب مسیر مستقیم راهبرد انطباقی به متغیرهای عاطفه مثبت (001/0 P<، 391/0b= )، عاطفه منفی (001/0 P<، 290/0-b= )، و بهزیستی روانشناختی (001/0 P<، 489/0b= ) و راهبرد غیرانطباقی به متغیرهای عاطفه مثبت (001/0 P<، 280/0-b= )، عاطفه منفی (001/0 P<، 220/0b= )، و بهزیستی روانشناختی (001/0 P<، 295/0-b= ) معنادار بود. همچنین منطبق با نتایج، ضریب مسیر مستقیم عاطفه مثبت به بهزیستی روانشناختی (001/0 P<، 320/0b= ) و عاطفه منفی به بهزیستی روانشناختی (001/0 P<، 285/0-b= ) نیز معنادار بود. تحلیل روابط میانجی با استفاده از روش بوت‌استراپ نیز نشان داد ضرایب اثر استاندارد غیرمستقیم راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان از طریق عاطفه مثبت (001/0 P<، 125/0b= ) و از طریق عاطفه منفی (001/0 P<، 08/0b= ) معنادار بودند، همچنین ضرایب اثر استاندارد غیرمستقیم راهبردهای غیر انطباقی تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان از طریق عاطفه مثبت (001/0 P<، 09/0-b= ) و از طریق عاطفه منفی  (001/0 P<، 062/0-b= ) نیز معنادار به دست آمد.
نتیجه‌گیری: این نتایج نشان داد که عاطفه‌ مثبت و منفی در رابطه‌ بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و بهزیستی روانشناختی دانشجویان، نقش میانجی را ایفا می‌کردند. بر اساس این یافته‌ها، می‌توان گفت که راهبردهای شناختی تنظیم هیجان می‌توانند با تأثیر بر میزان شکل‌گیری عاطفه مثبت و منفی، بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان اثرگذار باشند.
کلیدواژه‌ها: بهزیستی روانشناختی، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، عاطفه مثبت و منفی.
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb