مقالات درحال ویرایش                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه ازاد واحد اردبیل
چکیده:   (558 مشاهده)
زمینه و هدف: دوران نوجوانی یکی از مهمترین مراحل زندگی انسانی است که  هم ازنظر جسمانی و هم درزمینه کفایت شناختی و اجتماعی، استقلال و عزت نفس فرصتهایی را برای رشد و نمو فراهم میکند. از جمله مشکلاتی که امروزه به طور گسترده در بین دانش آموزان  و نوجوانان مشاهده می شود  ناتوانی در هدایت یادگیری خود و رویارویی با مشکلات تحصیلی  است .  از جمله این مشکلات  مقوله خود نظم دهی تحصیلی است .خودنظـم دهـی تشکیل یافته  از دو عامـل فراشـناخت و انگیزش  می باشد  که عامل فراشـناخت خـود از دو بخش خود کنترلی  و برنامـه ریـزی تشکیل یافته است؛ خودکنترلـی  شامل بررسـی کمی و کیفـی فعالیـت هـای خویـش بـا توجـه بـه اهـداف از پیـش تعییـن شـده می باشد و  برنامه ریزی نیز ، آگاهی بر میزان و زمـان بنـدی انجـام فعالیـت اسـت. عامل انگیزشـی  هم از خودکارآمدی و  تلاش تشـکیل یافته است؛ خودکارآمـدی شامل قضـاوت فـرد از توانایـی و ظرفیـت خـود بـرای انجـام تکالیف  بوده و  عامل تلاش نیز به  پیگیری و سـخت کوشـی بـرای انجام فعالیـت هـای تحصیلـی تـا رسـیدن به هـدف  اشاره دارد. شکل گیری و شکل دهی خود نظم دهی تحصیلی تنها  به اراده فرد منوط نبوده و عواملی مختلفی می توانند در آن دخیل باشند که از جمله آنها اعتماد بنفس  می باشد. اعتماد بنفس به معنای میزان تائید، پذیرش و احساس ارزشمندی هر فرد نسبت به خودش می باشد. عناصر روانشناختی  مختلفی ، عملکرد تحصیلی و تربیتی دانش آموزان را تحت تأثیر خود قرار میدهند که از جمله آنها سرسختی روانشناختی  بوده و  امروزه از جایگاه ارزنده ای در مطالعات روان شناسان برخوردار  می باشند. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش  سرسختی روانشناختی  بر اعتماد بنفس و خود نظم دهی تحصیلی  دانش آموزان پسرمقطع متوسطه دوم بود.
روش بررسی : روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایش (طرح پیش¬آزمون- پس¬آزمون  با گروه گواه)  بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش¬آ¬موزانی بود که جهت حل مشکلات تحصیلی، تربیتی و روانشناختی به مرکز مشاوره روانشناختی اداره  آموزش و پرورش شهرستان گرمی  در سال تحصیلی 1401-1400 مراجعه نموده  بودند. به منظور انتخاب نمونه تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده شد. در این پژوهش پس از اعلام فراخوان از بین دانش آموزان داوطلبی که خواهان حضور در طرح و واجد شرایط ورود در جلسات، بودند، 30 دانش آموز  پسر  واجد شرایط داوطلب را  که کمترین نمرات را در پرسشنامه  اعتماد بنفس و خودنظم دهی تحصیلی کسب کردند انتخاب  و با روش گمارش تصادفی 15نفر به عنوان گروه آزمایشی و  15 نفر به عنوان گروه گواه اختصاص یافتند . ابزارها شامل  مقیاس اعتماد بنفس (آیزنک و ویلسون،1991 ) و پرسشنامه خودنظم دهی تحصیلی فرم کودکان(دوره ابتدایی و راهنمایی)،(رایان و کونل،1989)  بود. بعد از اجرای پیش آزمون، مداخلات آموزشی سرسختی روانشناختی در ده جلسه 60 دقیقه ای  اجرا و در انتهای جلسات از آزمودنی¬های هر گروه پس¬آزمون گرفته شد. داده¬ها با استفاده از نرم افزار  spss22 و تحلیل کواریانس چند متغیری در سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. 
یافته ها : نتایج نشان داد که میانگین نمره­های  اعتماد بنفس در گروه آزمایشی پس از حذف اثر پیش آزمون ، در پس­آزمون در مقایسه با گروه گواه  بیشتر شده بود(021/0 =p) . همچنین میانگین نمره­های خودنظم دهی تحصیلی در گروه آزمایش پس از حذف اثر پیش آزمون ،در پس­آزمون در مقایسه با گروه گواه  افزایش یافته بود(024/0 =p).
نتیجه‌گیری : بر اساس یافته­های پژوهش، مداخله سرسختی روانشناختی  در افزایش اعتماد بنفس و خودنظم دهی  درونی دانش­آموزان  موثر است.
 
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb