خوش آمدید

مجله مطالعات ناتوانی (علمی-پژوهشی)

Middle Eastern Journal of Disability Studies


مدیر مسئول: دکتر مسعود کریملو؛ دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سردبیر: دکتر محمد کمالی؛ استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
دبیر اجرایی: مریم موسوی خطاط
مجله مطالعات ناتوانی به شماره استاندارد بین‌‌المللی پی آیند (شاپا) ۲۸۴۰-۲۳۲۲ بوده و به زبان فارسی با چکیده‌های فارسی و انگلیسی مقالات به چاپ می‌رسد. این مجله از سوی کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حائز رتبه علمی–پژوهشی شناخته شده، که این رتبه در یک‌صدونهمین (۱۰۹) جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مورخ ۹۱/۸/۱۸ به‌تصویب رسیده است.
همچنین شایان ذکر است که این مجله در نمایه‌های ISC، SID، Google Scholar و Magiran نمایه می‌شود.
Main Image

مجله مطالعات ناتوانی

1399، جلد 10، شماره0

شاپای چاپی: 2322-2840

شاپای الکترونيکی: 2322-2840

مدير مسئول: دکتر مسعود کریملو

سردبير: دکتر محمد کمالی

مشاهده ی آخرین شماره

 •      
         
           
           
  کاربست بازاریابی خیرخواهانه برای جلوگیری از خشونت خانگی علیه زنان
           

  محمد حسن فلاح, شهناز نایب زاده, سیدحسن حاتمی نسب

  زمینه و هدف: پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان، مستلزم به‌کارگیری تکنیک‌های کارا و مؤثر ازجمله کمپین‌های تبلیغاتی اثربخش است. بازاریابی خیرخواهانه که تخصیص بخشی از منابع مالی کسب‌و‌کارها به امور خیر را مبنا قرار می‌دهد، در سال ۱۹۸۳ در آمریکا ابداع شد؛ همچنین این نوع بازاریابی از ‌سال ۱۳۸۴ در ایران مدنظر قرار گرفته است و در برنامهٔ دولت‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی جای خود را باز کرده است. هدف از این تحقیق کاربست بازاریابی خیرخواهانه در مبارزه با خشونت خانگی بود.
  روش‌بررسی: پژوهش حاضر، تحقیقی آمیخته مبتنی‌بر پارادایم تفسیری و از منظر جهت‌گیری، پژوهشی توسعه‌ای بود. با مرور سیستماتیک مقالات موجود در پایگاه‌های علمی معتبر داخلی و انتخاب ۳۲ مقالۀ حائز شرایط لازم برای تحقق اهداف تحقیق از بین ۱۸۲ مقالۀ چاپ‌شده و با استفاده از فراترکیب و کدگذاری با نرم‌افزار مکس‌کیودا، برانگیزاننده‌های اصلی بازاریابی خیرخواهانه شناسایی شدند. سپس با تکنیک دلفی فازی با برنامه‌های مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان متناسب‌سازی شدند. تأثیر برانگیزاننده‌ها در قالب مدلی کاربردی با تکنیک مدل‌سازی ساختاری‌ تفسیری و نرم‌افزار میک‌مک بررسی شد.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد که موفقیت کمپین‌های جلوگیری از رفتارهای خشونت‌آمیز خانگی مستلزم تقویت پاسخ شناختی و رفتاری فردی است که درمعرض کمپین قرار می‌گیرد. پاسخ فرد تحت‌تأثیر متغیرهایی همچون خصوصیات کمپین تبلیغاتی، ادراک فرد از مسئولیت‌پذیری مجری کمپین، اعتماد‌ و نگرش به تبلیغ، ویژگی‌های روان‌شناختی و دموگرافیک فرد و نیز تناسب کمپین تبلیغاتی با فرهنگ و هنجارهای جامعه است. حس خیرخواهی و قضاوت اخلاقی فرد نیز نقش میانجی ایفا می‌کند.
  نتیجه‌گیری: برای جلوگیری از خشونت خانگی علیه زنان می‌توان از همکاری کسب‌وکارها در قالب برنامه‌های بازاریابی خیرخواهانه استفاده کرد. تدوین و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی به‌منظور جلوگیری از خشونت خانگی می‌تواند علاوه بر اصلاح رفتار فرد منجر به ارتقای شهرت کسب‌وکارها و افزایش ارزش برند آن‌ها در اذهان مردم شود. دولت‌ها نیز با بهره‌مندی از پتانسیل درخورتوجه این رویکرد نوین می‌توانند به‌شیوه‌ای اثربخش‌تر به تدوین برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بپردازند. 

                     
  مشاهده چکیده (2542) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (6) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثربخشی فراشناخت‌درمانی بر فاجعه‌سازی درد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن
           

  ماندانا یادآوری, فرح نادری, بهنام مکوندی, فریبا حافظی

  زمینه و هدف: درد باعث دوری از محرکات خطرناک و ناخوشایند می‌شود و از این طریق در حفظ حیات انسان نقش حفاظتی مهمی ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر اثربخشی فراشناخت‌درمانی بر فاجعه‌سازی درد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن شهر اهواز بود.
  روش‌بررسی: روش پژوهش از نوع آزمایشی بود و از طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری استفاده شد. جامعهٔ آماری را بیماران بیشتر از سی سال مبتلا به درد مزمن تشکیل دادند که در سال ۱۳۹۷ به مراکز درمانی شهر اهواز مراجعه داشتند. سی بیمار به‌صورت نمونه‌گیری هدف‌مند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس به‌طور تصادفی در گروه‌های آزمایشی و گواه (هر گروه پانزده نفر) قرار گرفتند. برای گروه آزمایش نُه جلسه درمان فردی ۹۰دقیقه‌ای برگزار شد؛ درحالی‌که گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد. برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامهٔ فاجعه‌سازی درد (سالیوان و همکاران، ۱۹۹۵) و پرسشنامهٔ کیفیت زندگی (ویر و شربورن، ۱۹۹۵) به‌کار رفت. در گروه‌ها پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. در نهایت دو ماه بعد از اجرای پس‌آزمون، در مرحلهٔ پیگیری، اقدامات مذکور بار دیگر انجام پذیرفت. داده‌ها با استفاده از روش اندازه‌گیری‌های مکرر با نرم‌افزار‌های SPSS نسخهٔ ۲۳ و R3.5.3 تجزیه‌وتحلیل شدند.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد، درمان فراشناخت موجب کاهش فاجعه‌سازی درد و افزایش کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به درد مزمن شده است (۰٫۰۵>p).
  نتیجه‌گیری: آموزش راهبردهای فراشناخت می‌تواند در کاهش فاجعه‌سازی درد و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن مؤثر باشد؛ لذا استفاده از این درمان به متخصصان توصیه می‌شود.

                     
  مشاهده چکیده (426) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (2) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  مقایسۀ اثربخشی آموزش والدگری ذهن‌آگاهانه و والدگری مثبت بر تنظیم هیجان در والدین کودکان مضطرب
           

  الهام بدیعی, آزیتا امیرفخرایی, عبدالوهاب سماوی, کوروش محمدی

  زمینه و هدف: اضطراب از اختلال‌های بسیار شایع‌ روان‌شناختی است که نقش مهمی در افت سلامت و کیفیت زندگی دارد. روش‌های آموزش والدگری ذهن‌آگاهانه و والدگری مثبت از روش‌های مؤثر در بهبود ویژگی‌های روان‌شناختی هستند؛ بنابراین، مطالعۀ حاضر با هدف مقایسۀ اثربخشی آموزش والدگری ذهن‌آگاهانه و والدگری مثبت بر تنظیم هیجان در والدین کودکان مضطرب انجام شد.
  روش‌بررسی: این مطالعه، پژوهشی نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعۀ پژوهش والدین کودکان مضطرب شهرستان لارستان در سال ۱۳۹۸ بودند. تعداد ۶۰ نفر با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در سه گروه مساوی (هر گروه ۲۰ نفر) جایگزین شدند. گروه‌های آزمایش به‌ترتیب هشت جلسۀ ۹۰دقیقه‌ای (هفته‌ای یک‌ جلسه) با روش‌های والدگری ذهن‌آگاهانه و والدگری مثبت آموزش دیدند و گروه گواه آموزشی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش مقیاس اضطراب کودکان پیش‌دبستانی (اسپنس و همکاران، ۲۰۰۱) و پرسشنامۀ تنظیم هیجان (گارنفسکی و کرایج، ۲۰۰۶) بود. داده‌ها با روش‌های تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی در نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۱۹ تحلیل شدند.
  یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که روش‌های آموزش والدگری ذهن‌آگاهانه و والدگری مثبت درمقایسه با گروه گواه باعث افزایش تنظیم هیجان سازگار (۰٫۰۰۱>p) و کاهش تنظیم هیجان ناسازگار در والدین کودکان مضطرب می‌شود (۰٫۰۰۱>p)؛ اما بین دو روش مداخله در تنظیم هیجان سازگار (۰٫۰۹۵=p) و تنظیم هیجان ناسازگار (۰٫۵۸۲=p) تفاوت معناداری وجود ندارد.
  نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهندۀ اثربخشی آموزش والدگری ذهن‌آگاهانه و والدگری مثبت بر تنظیم هیجان در والدین کودکان مضطرب است؛ بنابراین، برنامه‌ریزی برای استفاده از هر دو روش نقش مهمی در افزایش تنظیم هیجان سازگار و کاهش تنظیم هیجان ناسازگار دارد.

                     
  مشاهده چکیده (198) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (66) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثربخشی هیپنوتراپی شناختی‌رفتاری بر اختلالات اضطرابی کودکان ۸تا۱۲ساله مبتلا به دیابت نوع یک
           

  محسن سعیدمنش, محمدمهدی صداقت پور حقیقی

  زمینه و هدف: از مشکلات روانی بسیار مهم در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک، افزایش اختلالات اضطرابی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هیپنوتراپی شناختی‌رفتاری بر کاهش اختلالات اضطرابی کودکان ۸تا۱۲ساله مبتلا به دیابت نوع یک انجام شد. 
  روش‌بررسی: طرح پژوهش حاضر، نیمه‌آزمایشی همراه با پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعهٔ آماری تمامی کودکان ۸تا۱۲ساله مبتلا به دیابت نوع یک، مراجعه‌کننده به مراکز درمان دیابت شهر شیراز در سال ۱۳۹۷ بودند. افراد از بین مراکز درمانی دو مرکز به‌شیوهٔ نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شد. از میان آن‌ها تعداد سی نفر دارای اختلالات اضطرابی، به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامهٔ اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان بیرماهر (۱۹۹۹) بود. برای آزمودنی‌های گروه آزمایش به‌مدت پنج هفته و هر هفته یک‌جلسهٔ دوساعته مداخلهٔ هیپنوتراپی شناختی‌رفتاری اجرا شد. پس‌آزمون بعد از اتمام دوره و پیگیری در سه ماه بعد انجام پذیرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر در سطح معناداری ۰٫۰۵ توسط نرم‌افزارSPSS نسخهٔ ۲۳ تجزیه‌و‌تحلیل شدند. 
  یافته‌ها: نتایج نشان داد که پنج جلسه آموزش هیپنوتراپی شناختی‌رفتاری موجب کاهش معنادار نمرات اضطراب کلی (۰٫۰۰۱>p)، اضطراب اجتماعی (۰٫۰۰۱>p)، هراس اجتماعی‌شکل (۰٫۰۰۱>p) و مدرسه‌هراسی (۰٫۰۰۱>p) شده است.
  نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات هیپنوتراپی شناختی‌رفتاری موجب کاهش اختلالات اضطرابی کودکان مبتلا به دیابت نوع یک می‌شود و می‌توان از این درمان برای کاهش اضطراب و بهبود کیفیت زندگی این کودکان استفاده کرد.

                     
  مشاهده چکیده (711) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (41) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  بررسی آموزش بستهٔ خواندن‌یار بر چرخش ذهنی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با مشخص‌کنندهٔ خواندن (نارساخوان) - پژوهش تک‌آزمودنی چند خط‌‌پایه‌
           

  شیرزاد ضیائی, قمر کیانی, مسعود اسدی

  زمینه و هدف: پژوهش‌ها به مشکلات شناختی از جمله ضعف چرخش‌ ذهنی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات خواندن در دانش‌آموزان نارساخوان اشاره دارند، لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش بستهٔ خواندن‌یار بر چرخش ذهنی دانش‌آموزان نارساخوان انجام شد.
  روش‌بررسی: طرح پژوهش تک‌‌آزمودنی از نوع چند خط‌پایه‌ای با دورهٔ پیگیری بود. جامعه‌‌ٔ آماری پژوهش، دانش‌آموزان پسر و دختر پایهٔ سوم ابتدایی ارجاع‌داده‌شده به مرکز اختلالات یادگیری شهرستان سروآباد در سال ۹۹-۱۳۹۸ بودند. شش دانش‌آموز (سه پسر و سه دختر) داوطلب واجد شرایط، انتخاب و به‌صورت پلکانی وارد مطالعه شدند. جلسات درمانی برای هریک از آن‌ها به‌صورت انفرادی اجرا گردید. ابزارهای پژوهش، مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارم (وکسلر ۲۰۰۳)، آزمون خواندن و نارساخوانی «نما» (کُرمی‌نوری و مرادی ۱۳۸۴)، آزمون چرخش ذهنی با نرم‌افزار PEBL (شپارد و متزلر ۱۹۷۱) بودند. داده‌ها به روش ترسیم دیداری، درصد بهبودی، تحلیل‌های درون‌موقعیتی و بین‌موقعیتی در نرم‌افزارهای SPSS و Excel، بررسی شدند.
  یافته‌ها: نتایج درصد بهبودی نمرات چرخش ذهنی در مرحلهٔ مداخله در پسران (۵۹٫۴۹) و در دختران (۵۹٫۲۵) و در مرحلهٔ پیگیری در پسران (۸۹٫۵۷) و در دختران (۸۹٫۴۳) نشان دهندهٔ تأثیر مثبت مداخله بود. تحلیل‌های دیداری و نتایج تحلیل‌های درون‌موقعیتی و بین‌موقعیتی حاکی از تفاوت معنادار بین مرحلهٔ خط‌پایه و مداخله برای همهٔ آزمودنی‌ها بود (۱۰۰=PND). ماندگاری اثر آموزش بستهٔ خواندن‌یار بر چرخش ذهنی آزمودنی‌ها در مرحلهٔ پیگیری تأیید شد.
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش، آموزش بستهٔ خواندن‌یار بر بهبود چرخش ذهنی دانش‌آموزان نارساخوان مؤثر است، بنابراین بستهٔ خواندن‌یار جهت درمان نارساخوان‌ها به‌عنوان ابزاری کمکی پیشنهاد می‌گردد. 

                     
  مشاهده چکیده (115) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (74) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر اضطراب ناشی‌از تعارضات زناشویی زنان درگیر خشونت خانگی
           

  آزیتا حاجی نیا اسبو, جواد خلعتبری, سید محمود میرزمانی, شهره قربان شیرودی, شهنام ابوالقاسمی

  زمینه و هدف: خشونت علیه زنان معضل مهم اجتماعی است. ‌این پژوهش با هدف بررسی تأثیر درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر اضطراب ناشی‌از تعارضات زناشویی زنان درگیر خشونت خانگی انجام شد. ‌
  روش‌بررسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوهٔ اجرا، ‌آزمایشی بود و در قالب طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه صورت گرفت. ‌جامعهٔ آماری تحقیق تمامی زنان درگیر خشونت خانگی مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های دولتی شهر بابل در سال ۱۳۹۶ بودند. ‌روش نمونه‌گیری به‌طور تصادفی ساده بود. ‌سپس سی نفر از زنان واجد شرایط انتخاب شده و به‌صورت جایگزینی تصادفی در یک‌گروه آزمایش (پانزده نفر) و یک‌گروه گواه (پانزده نفر) جایگزین شدند. ‌برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌های اضطراب بک و همکارانش (۱۹۹۰) و تعارضات زناشویی ثنایی ذاکر و همکاران (1387) به‌کار رفت. تجزیه‌و‌تحلیل ‌اطلاعات پژوهش با نرم‌افزار آماری SPSS انجام پذیرفت. همچنین از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. 
  یافته‌ها: نتایج نشان داد، ‌درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد توانسته است اضطراب ناشی‌از تعارضات زناشویی را به‌طور معناداری کاهش دهد (۰٫۰۰۱>p). ‌
  نتیجه‌گیری: باتوجه به اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر اضطراب ناشی‌از تعارضات زناشویی زنان درگیر خشونت خانگی، ‌توصیه می‌شود از تمرین‌های ذهن‌آگاهی و ‌بودن در زمان حال و ریلکسیشن برای کاهش اضطراب افراد درگیر خشونت استفاده شود. ‌

                     
  مشاهده چکیده (744) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (74) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  مقایسهٔ تأثیر سطح تجربه و بازی هدفمند بر مهارت‌های ادراکی-حرکتی درشت دختران ۴تا۶ سال
           

  زهرا منصورجوزان, حمید رضا طاهری, میثم رضایی

  زمینه و هدف: دوران کودکی اولیه دوران حساسی برای توسعهٔ مهارت‌های ادراکی-حرکتی است. کودکانی فاقد مهارت‌های ادراکی-حرکتی هستند که بیشتر احتمال شکست در حوزهٔ حرکتی و احتمال مشارکت‌نکردن در ورزش و بازی‌های دوران کودکی و نوجوانی را دارند. مطالعات در میان کودکان پیش‌دبستانی، سطوح ضعیف مهارت‌های ادراکی-حرکتی را گزارش می‌کند. هدف پژوهش حاضر، مقایسهٔ تأثیر سطح تجربه و بازی هدف‌مند بر مهارت‌های ادراکی-حرکتی درشت کودکان ۴تا۶ سال بود.
  روش‌بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و علی‌مقایسه‌ای با طرح تحقیق پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعهٔ آماری پژوهش را کودکان دختر ۴تا۶ سال شرکت‌کننده در کلاس‌های آموزشی مهد و پیش‌دبستانی در سال ۹۷-۱۳۹۶ تشکیل دادند. جهت انتخاب نمونه‌ها با مراجعه به مهد‌کودک‌های‌ سطح شهر مشهد تعداد ۱۸۰ نفر از دخترانی انتخاب شدند که در خانواده‌های دوفرزندی، فرزند اول بودند. سپس از آن‌ها آزمون تبحر حرکتی برونینکس-اوزرتسکی ویرایش دوم (BOT-2) جهت سنجش مهارت‌های حرکتی درشت گرفته شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۲، آزمون‌های کولموگروف‌اسمیرنوف و تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسهٔ چند گروه به‌کار رفت.
  یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که در هر سه ردهٔ سنی چهار و پنج و شش‌ساله در کنار مربی با تجربه، آموزش هدف‌مند می‌تواند تأثیر معنا‌داری بر افزایش مهارت‌های ادراکی حرکت درشت کودکان داشته باشد (۰٫۰۱>p). به‌علاوه درصورت بی‌تجربه‌بودن مربی، وجود آموزشی هدف‌مند به‌تنهایی می‌تواند در این خصوص مؤثر باشد (۰٫۰۱>p).
  نتیجه‌گیری: مراکز پیش‌دبستانی و مراقبت از کودکان نویدبخش کلیدی برای اجرای برنامه‌های مهارت‌های ادراکی-حرکتی هستند. نتایج بر نیاز به فراهم‌آوردن فرصت‌های ساختاری برای تسهیل یادگیری مهارت‌های ادراکی-حرکتی کودکان تأکید می‌کند که ممکن است شامل ارائهٔ بازی‌های جداگانه و تجهیزات و فضاها باشد. تسلط بر مهارت‌های ادراکی-حرکتی در کودکان پیش‌دبستانی بسیار کم است و اهمیت برنامه‌های مداخله‌ای اولیه را نشان می‌دهد.

                     
  مشاهده چکیده (724) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (41) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثر تمرینات زمان‌بندی بر شدت لکنت و زمان‌بندی حرکتی کودکان مبتلا به لکنت
           

  محمد حسین درخشانی, مریم نزاکت الحسینی, بیژن شفیعی, سپیده نیکخواه

  زمینه و هدف: لکنت در اثر تخریب کنترل فضایی و زمانی حرکات لازم جهت تولید روان گفتار به وجود می‌آید. افرادی که لکنت دارند، در کنترل تغییرپذیری، سرعت و زمان بندی نسبی حرکات گفتاری خود در موقع صحبت کردن روان، متفاوت عمل می‌کنند. شواهد فیزیولوژیکی نشان دادند که ساز و کارهای کنترل حرکتی برای تولید گفتار و حرکت اندام‌ها زیر بنای عصبی مشترکی دارند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر تمرینات زمان‌بندی بر زمان‌بندی حرکتی و شدت لکنت کودکان مبتلا به لکنت بوده است.
  روش‌بررسی: این تحقیق از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل بود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق چهارده کودک شهر اصفهان (ده پسر و چهار دختر) با محدودهٔ سنی ۴تا۶ سال بودند که به‌صورت دردسترس انتخاب شده و به‌طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به‌مدت هشت هفته تمرینات زمان‌بندی را انجام داد. از آزمون‌های شدت لکنت و آداسیتی به‌ترتیب جهت سنجش شدت لکنت و زمان‌بندی حرکتی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه‌و‌تحلیل شدند. 
  یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که پس از هشت هفته تمرینات زمان‌بندی، شدت لکنت (۰٫۰۱۸=p) و زمان‌بندی حرکتی کودکان (۰٫۰۰۱>p) گروه تجربی درمقایسه با گروه کنترل به‌طور معناداری بهبود یافته است. 
  نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد ارتباط قوی میان سیستم‌های زبانی و حرکتی وجود داشته و تمرینات زمان‌بندی ممکن است روش تمرینی مفیدی برای کاهش شدت لکنت در کودکان مبتلا به لکنت باشد. 

                     
  مشاهده چکیده (1043) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (59) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  بررسی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه
           

  رحیم بدری, شهروز نعمتی, لیلا محسنی نژاد

  زمینه و هدف: تنظیم هیجانی یکی از مهارت‌های مهم روان‌شناختی است که نقش مهمی در کمک به سازگاری افراد با اختلال یادگیری ویژه ایفا می‌کند. هدف کلی این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه بود.
  روش‌بررسی: طرح پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. بدین‌منظور ۴۰ نفر از دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه به‌روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شده و سپس به‌طور تصادفی به دو گروه ۲۰‌نفره‌ٔ آزمایش و گواه تقسیم شدند. در هر دو گروه پرسش‌نامهٔ سازگاری سینها و سینگ (1998) به‌صورت مصاحبهٔ ساختارمند تکمیل شد. به افراد گروه آزمایش در هشت جلسه آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی صورت گرفت. سپس از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. درنهایت اطلاعات جمع‌آوری‌شده به‌وسیلهٔ پرسش‌نامه با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) با نرم‌افزارSPSS  نسخهٔ ۲۲ تجزیه‌وتحلیل شد.
  یافته‌ها: طبق تحلیل آماری، میانگین و انحراف معیار سازگاری تحصیلی گروه آزمایش از ۳٫۱۴±۱۳٫۱ در قبل از مداخله به ۳٫۱۲± ۲٫۳ در بعد از مداخله و در گروه گواه میانگین از ۳٫۱۹±۱۲٫۲ در پیش‌آزمون به ۳٫۲۲±۱۳٫۱ در پس‌آزمون رسید. به‌علاوه تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامهٔ آموزشی مداخله‌ای مؤثر است (۰٫۰۰۱>p).
  نتیجه‌گیری: مداخلات آموزشی مهارت‌های تنظیم هیجانی می‌تواند رویکرد درمانی مؤثری درجهت بهبود سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه باشد.

                     
  مشاهده چکیده (1028) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (75) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به هپاتیت B
           

  محمد اورکی, مرضیه رمضانی شیرین, شفیق مهربان

  زمینه و هدف: بیماری هپاتیت B مشکلات روان‌شناختی زیادی را برای افراد مبتلا به وجود می‌آورد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به هپاتیت B بود.
  روش بررسی: این مطالعه به‌صورت نیمه‌آزمایشی همراه با پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. نمونۀ آماری پژوهش، شامل ۳۰ بیمار مبتلا به هپاتیت B بود که از میان تمامی بیمارانی که در سال ۱۳۹۷ به کلینیک‌های تخصصی شهر همدان مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. پس از مصاحبه و تکمیل مقیاس ۲۱ سؤالی افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) (لوی‌باند و لوی‌باند، ۱۹۹۵)، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ۱۵ نفر برای هر گروه انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. بعد از اتمام دورۀ ۱۰ جلسه‌ای معنادرمانی گروهی (هفته‌ای یک جلسۀ گروهی ۹۰ دقیقه‌ای به‌مدت سه ماه) مجدداً پس‌آزمون در هر دو گروه اجرا شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره در نرم‌افزار SPSS تجزیه‌و‌تحلیل شدند.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد که معنادرمانی گروهی در کاهش علایم افسردگی (۰٫۰۰۱>p)، اضطراب (۰٫۰۰۱>p) و استرس (۰٫۰۰۱>p) بیماران مبتلا به هپاتیت B تأثیر داشته است. 
  نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش حاکی از کارآمدی معنادرمانی گروهی بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به هپاتیت B است؛ بنابراین از معنویت‌درمانی می‌توان به‌عنوان روشی برای رشد و بهبود بیماران مبتلا به هپاتیت بهره برد.

                     
  مشاهده چکیده (939) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (45) تعداد دریافت
            
       

مقالات در دست چاپ

اطلاعات نشریه

 • شماره جاری: 1399، جلد 10، شماره0
 • شاپای چاپی: 2322-2840
 • شاپای الکترونيکی: 2322-2840
 • مدير مسئول: دکتر مسعود کریملو
 • سردبير: دکتر محمد کمالی
 • صاحب امتياز: سید محمد موسوی

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2351 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 25 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 13052034 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 13188 بازدید
 • تعداد مقالات دریافت شده: 2053 مقاله
 • تعداد مقالات منتشر شده: 814 مقاله

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb